Przedszkole nr 2 im. Janint Porazińskiej w Darłowie
BIP Przedszkole nr 2 w Darłowie
I Słoneczka
II Pajacyki
III Muchomorki
IV Motylki
V Biedronki
VI Stokrotki
VII Jagódki
 
Opłaty
Pracownicy Przedszkola
Dokumenty Przedszkola
 
Przekaż 1% swojego podatku na fundusz wieczysty "Przedszkole Dwójeczka
Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła
II Pajacyki

 

 

 

ROK SZKOLNY 2017 / 2018

Wrzesień 2017

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

 

 • Wdrażanie do samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych: zdejmowanie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni i sali.
 • Wzajemne poznawanie imion dzieci i osób dorosłych z grupy.
 • Wdrażanie do podejmowania prób wspólnych zabaw.
 • Zapoznanie z kącikami zainteresowań.
 • Rozpoznawanie znaczków rozpoznawczych, wyjaśnienie do czego służą.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw, rozróżnianie ich za pomocą wzroku, smaku, dotyku i węchu.
 • Rozwijanie poczucia rytmu.

 

Nauka rymowanki o Lalusiu:

Laluś to jest piesek Lenki,
jej nie słucha też.
Psoci, niszczy, biega, szczeka,
taki z niego pies.


Nauka piosenki pt. "Maszeruje mała Ania":

Maszeruje mała Ania
razem z rodzicami,
Głośno spiewa im piosenkę
z wiatrem i ptakami.

ref: La, la, la, spiewaj też,
la, la, la, jeśli chcesz.

Opowiada o przedszkolu
i o miłej pani, o zabawkach i o swojej
przyjaciółce Hani.

ref: La, la, la, spiewaj też,
la, la, la, jeśli chcesz.

 


Październik 2017

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

1)   Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

2)   Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy rówieśniczej);

3)   Podawanie informacji o sobie (określanie cech fizycznych) i swojej rodzinie;

4)   Rozwijanie umiejętności wskazywania i nazywania wybranych części ciała;

5)   Prawidłowe posługiwanie się liczebnikami: jeden, dwa;

6)   Poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego;

7)   Zachęcanie do wypowiadania się całymi zdaniami.

8)   Poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu.


 

Wiersz do nauki:
"Mam trzy lata"
Irena Suchorzewska

Mam trzy lata, trzy i pół,
Brodą sięgam ponad stół.
Do przedszkola chodzę z workiem
I mam znaczek z muchomorkiem.

Pantofelki ładnie zmieniam,
Myję ręce do jedzenia.
Zjadam wszystko z talerzyka,
Tańczę, kiedy gra muzyka.


Umiem wierszyk o koteczku,
O tchórzliwym koziołeczku
I o piesku co był w polu,
Nauczyłam się w przedszkolu.


Piosenka do nauki
pt.:"Kotek Puszek"

Kotek Puszek z czarną łatką
Dziś w przedszkolu był z Agatką,
A z kieszeni u fartuszka
Wyglądały małe uszka.

Nagle ruszył się fartuszek,
Na podłogę skoczył Puszek,
Teraz, kotku, będziesz z nami,
My już ciebie nie oddamy!

 


LISTOPAD 2017

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

- Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w
   tym, co jest dobre, a co złe;

- Rozpoznawanie kształtów liści, dopasowywanie ich do odpowiednich obrazków; poznawanie
   nazw wybranych drzew;

- Rozwijanie mowy i koncentracji uwagi;

- Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią;

- Poznawanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy;

- Wdrażanie do dbania o zdrowie – poznanie czynników sprzyjających dbaniu o zdrowie;Wiersz do nauki: "Jesienna szaruga"

  

Deszcz po szybie ścieka
sza, sza, sza
,
kapią krople deszczu
pla, pla, pla.

Wiatr piosenkę śpiewa
uu, uu, uu,
szumią z wiatrem drzewa
szu, szu, szu
 


Piosenka do nauki "Deszczyk"

Pada, pada, deszczyk pada,
deszczu już za wiele,
deszczu już za wiele.
Pójdę do przedszkola,
bo mi tam weselej,
bo mi tam weselej.

Pożycz, pożycz mi, babuniu,
swego parasola,
swego parasola.
Chociaż deszczyk pada,
pójdę do przedszkola,
pójdę do przedszkola

 

 

Grudzień 2017

 • Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.
 • Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą. Rozpoznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy.
 • Wdrażanie do przestrzegania reguł i zasad obowiązujących w grupie.
 • Udział dzieci w organizowanych uroczystościach przedszkolnych-spotkanie z mikołajem.
 • Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną poprzez świadome uczestnictwo w uroczystościach rodzinnych.

 

Wiersz do nauki: "Choineczka" I. Salach

Choineczka mała
w lesie sobie stała.
Wiatr ją lulał do snu,
więc się kołysała.

Przywieźli ją ludzie
po zmarzniętej grudzie.
Teraz cieszy dzieci.
Widzicie, jak świeci?


Piosenka do nauki: "Wesoła choinka"

Na gałązce choinkowej wiszą dwa jabłuszka.
Przy jabłuszku pierwszym pajac, przy drugim kaczuszka.
Pajac biały jest jak piekarz, mąkę ma na brodzie,
A kaczuszka złota, jakby kąpała się w miodzie.

Choinka, choinka, wesoła choinka!

Popatrz mamo - woła Krysia - Jak ten pajac skacze!
A czy słyszysz - mówi mama - jak kaczuszka kwacze?
Pajac skacze, kaczka kwacze, posłuchajcie sami,
A zajączek tuż, tuż obok rusza wąsikami.

Choinka, choinka, wesoła choinka!

 

Styczeń 2018

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

 1.  Uświadamianie konieczności dokarmiania zwierząt w trudnych, zimowych warunkach.
 2.  Poznanie gatunków zwierząt żyjących w ekosystemie leśnym.
 3.  Uświadamianie niebezpieczeństw wynikających z zabawy w niewłaściwych miejscach.
 4.  Wdrażanie do wypowiadania się na temat swojej rodziny: jak mają na imię dziadkowie i jak spędzamy z nimi czas.
 5.  Kształtowanie świadomości zdrowego trybu życia: zdrowa żywność, przebywanie na świeżym powietrzu. 

Wiersz do nauki:
"Dziadkowie" autor B. Szelągowska

„Babcia i dziadek
są tacy wspaniali
i zawsze chętnie
bawią się z nami.
Lubimy z Wami
spędzać czas.
Babciu i dziadku
kochamy was!”

Piosenka do nauki:
"Walczyk dla babci i dziadka"

Tańczymy dla babci walczyka,
niech niesie się wkoło muzyka.
Ref. Niech płynie muzyka na cały świat,
żyj babciu, żyj nam sto lat!
Tańczymy dla dziadka walczyka,
niech niesie się wkoło muzyka.
Ref. Niech płynie muzyka na cały świat,
żyj dziadku, żyj nam sto lat!

 

 


Luty 2018 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

- Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych  

  potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji;

- Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z 

  dziećmi i dorosłymi;

- Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz

  rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

- Rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfikowania;

- Wdrażanie do dbania o swoje zdrowie; orientowanie się w zasadach zdrowego odżywiania.

  

Wiersz do nauki: 

"Co lubimy ?"  Iwona Salach


Lubimy jabłuszka

i słodziutkie gruszki,

na sliwki jesteśmy

wielkie łakomczuszki.

Marchewkę chrupiemy

jak małe zajączki

pomidory też zjadamy

gdy wpadną nam w rączki. Marzec 2018


ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

 • Umożliwienie dzieciom okazji do poznawania zjawisk przyrodniczych i zmian zachodzących w przyrodzie wiosną.
 • Poznawanie zasad ochrony przyrody i środowiska naturalnego.
 • Liczenie w zakresie liczby trzy. Tworzenie zbioru trzyelementowego.
 • Poznawanie czynników potrzebnych do rozwoju roślin.
 • Poznawanie zwyczajów i tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi


Wiersz do nauki:

"Wiosna ogrodniczka" autor: B. Szelągowska  

Przyszła do nas wiosna
Nasionka posiała
Ogrzała je słoneczkiem
Deszczykiem podlała
Na łąkach i w ogrodach
Zakwitły śliczne kwiatki
Krokusy, przebiśniegi
żonkile i bratki.


Piosenka do nauki:

"Spotkanie z wiosną" autor: Bożena Forma

Ciepły wietrzyk powiał dzisiaj.
Słychać świergot ptaków.
A w ogrodzie spotkać można
miłych przedszkolaków.

Ref:
Wiosna wiosna przyszła do nas
bierzmy się za ręce.
Pośród młodej bujnej trawy
kwiatów coraz więcej.


Kwiecieweń 2018

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

 •  Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej dzieci podczas zabaw i zajęć ruchowych.
 •  Kształtowanie umiejętności językowych: poprawności językowej i gramatycznej .
 •  Doskonalenie spostrzegawczości , uważności i dokładności w wykonywanych zadaniach
 •  Poznawanie wybranych dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi.
 •  Przypominanie dzieciom zasad zgodnej , bezpiecznej zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 •  Poznawanie zasad ochrony przyrody.
 •  Rozbudzanie zainteresowań własną miejscowością.
 •  Rozwijanie poczucia przynależności narodowej.


Wiersz do nauki:

S. Kraszewski "Śmieciu precz"

Gdy rano słońce świeci,
wybiegają na dwór dzieci.
Miotły, szczotki idą w ruch,
bo dokoła wielki brud.
Śmieciu precz, brudzie precz!
Ład, porządek dobra rzecz!
Tu papierek od cukierka.
Tam po soku jest butelka.
Ówdzie puszka po napoju.
I pudełko może twoje.
Żyć nie można w bałaganie.
Więc się bierzmy za sprzątanie.
Zmykaj śmieciu do śmietnika.
Bałaganie, brudzie znikaj!


Piosenka do nauki:


K. Bayer "Tak się bawimy"

1.Idą małe misie,
brzuszki głodne mają.
Małe misie, małe misie
miodku dziś szukają.

Ref. Tak, tak, tak,
miodku dziś szukają. (bis)

2.Idą małe kaczki,
krótkie nóżki mają.
Małe kaczki, małe kaczki
wesoło tupają.

Ref. Tak, tak, tak,
wesoło tupają. (bis)

3.Idą długie węże,
chociaż nóg nie mają.
Długie węże, długie węże
zwinnie się ruszają.

Ref. Tak, tak, tak,
zwinnie się ruszają. (bis)


maj 2018

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

 

 

 •  Oglądanie kwitnących roślin – zwrócenie uwagi na zawarte w nich piękno.
 •  Poznanie nazw i wyglądu zwierząt zamieszkujących łąki.
 •  Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych.
 •  Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe.
 •  Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania wierszy, opowiadań  - opowiadanie treści własnymi słowami.
 •  Wyrażanie muzyki ruchem, zachęcanie do wypowiadania się na temat usłyszanego utworu.
 •  Uczestniczenie w zabawach naśladowczych – naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt.
 •  Poznawanie różnych zawodów i narzędzi niezbędnych do wykonywania określonego zawodu.

wiersz do nauki:

Zielone żabki nad zielonym stawem
urządziły sobie zieloną zabawę.
W zielone się listki ślicznie wystroiły
i w zielonej trawie walczyka tańczyły.
A kiedy pod wieczór były już zmęczone,
to z pasikonikiem
zagrały... w zielone.


piosenka do nauki:

Urosły w ogrodzie
piękne tulipany.
Bukiet z nich zrobimy
specjalnie dla mamy.

Raz, dwa, trzy,
raz, dwa trzy.
Żółte i czerwone
każdy z nich ciekawie
zerka w inną stronę.

 

 

 

 

 


Rok szkolny 2018/2019


WRZESIEŃ

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:

 • Kształtowanie poczucia przynalezności do grupy rówieśniczej;
 • Budowanie między dziećmi relacji pełnych ciepła i wzajemnej akceptacji;
 • Wdrażanie do dbałości o ład i porządek w najbliższym otoczeniu;
 • Wdrazanie do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa;
 • Poznanie obecnej pory roku - jesieni.

PIOSENKA:

"Jestem sobie przedszkolaczek"

Jestem sobie przedszkolaczek, 
nie grymaszę i nie płaczę,
na bębenku marsza gram:
ram, tam, tam, ram, tam, tam.

Mamy tu zabawek wiele,
razem bawić się weselej,
bo kolegów dobrych mam:
ram, tam, tam, ram, tam, tam.

Kto jest beksą i mazgajem,
ten się do nas nie nadaje.
Niechaj w domu siedzi sam:
ram, tam, tam, ram, tam, tam.

Mamy klcki, kredki, farby,
- to są nasze wspólne skarby.
Bardzo dobrze tutaj nam:
ram, tam, tam, ram, tam, tam.WIERSZ:

"Jesienny wiatr" B. Gładkowska

Wpadł wiatr do parku i zaszumiał:
- Taki dziś jestem zalatany!
W głowę podrapał się i westchnął,
aż pospadały z drzew kasztany.
Potem narzekał: - Tyle pracy,
a zima blisko. Co to będzie?
Zrobił na trawie trzy fikołki,
aż poturlały się żołędzie.

- Czasu mam mało - rzekł - już wokół
robi się szaro, chłodno, mgliście ...
Gwizdnął na palcach, zachichotał
i strącił z drzea wszystkie liście.

 

PAŹDZIERNIK

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 

 • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw i owoców, umiejętność nazwania ich przetworów;
 •  Podawanie informacji na temat swojej rodziny, rozpoznawanie nazw zawodów, opisywanie cech wyglądu, przypisywanie pełnionych ról społecznych;
 • Poznawanie zasad dbania o zwierzęta, rozpoznawanie zwierząt po wyglądzie i wydawanych odgłosach;
 • Poznawanie swojej miejscowości i otoczenia;
 • Uczestnictwo w zabawach konstrukcyjnych oraz budowanie z naturalnych materiałów;
 • Poznawanie zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń technicznych oraz różnych form zastosowania techniki w życiu, poznawanie urządzeń gospodarstwa domowego, ich roli i zasad działania.
PIOSENKA:

"Kołysanka lalki" sł. A.Świrszczyńska, muz. M. Kaczurbina

I.
Małe dzieci mrużą już oczka,
małym dzieciom już chce się spać.
Już do okien zbliża się nocka,
będzie nam cicho śpiewać i grać.
II.
Siwa chmurka po niebie płynie,
siwy ptaszek za oknem śpi,
siwy świerszczyk zasnął w kominie,
zaśnij, laleczko, zaśnij i ty.

WIERSZ:

"Warzywa" J.Tuwim

Położyła kucharka na stole:
kartofle,
buraki,
marchewkę,
fasolę,
kapustę,
pietruszkę,
selery
i groch.
Och!
Zaczęły się kłótnie,
kłócą się okrutnie:
kto z nich większy,
a kto mniejszy
kto ładniejszy,
kto zgrabniejszy:
kartofle?
buraki?
marchewka?
fasola?
kapusta?
pietruszka?
selery
czy groch?
Ach!
Nakrzyczały, że aż strach!
Wzięła kucharka -
nożem ciach!
Pokrajała, posiekała:
kartofle,
 • buraki,
 • marchewkę,
 • fasolę,
 • kapustę,
 • pietruszkę,
selery
i groch -
i do garnka!


LISTOPAD 2018

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:

 Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie;

Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią;

Bezpieczne korzystanie z urządzeń technicznych;

Rozwijanie realicji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji;

Kształtowanie postaw prozdrowotnych.

 

 

PIOSENKA:

 "Spacer po dywanie"

Kiedy niebo płacze,

idziemy na spacer

dookoła stołu

z piosenką wesolą.

 

Ref. Idą parami lalki z misiami.

Depczą dywan, depczą dywan

z frędzelkami.

Idą parami lalki z misiami.

A gumowe piłki dwie,

po podłodze toczą się,

 

Choć za oknem dmucha,

nikt wiatru nie słucha

chodzi dookoła

wycieczka wesoła.

 

 

WIERSZ:

 "Gimnastyka" J. Koczanowska

Gimnastyka to zabawa,

ale także ważna sprawa,

bo to sposób jest jedyny,

żeby silnym być i zdrowym.

Skłony, skoki i przysiady

trzeba ćwiczy - nie ma rady!

To dla zdrowia i urody

niezawodne są metody.

 

 

 GRUDZIEŃ 2018ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE


 

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą;
 • Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy i nazywanie ich;
 • Obserwowanie zmian zachodzących w sposobach komunikacji między ludźmi;
 • Poznawanie różnych sposobów komunikowania się;
 • Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z okresem świątecznym;
 • Okazywanie sobie uczuć, tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości;
 • Podsumowanie mijającego roku oraz wyrażanie oczekiwań związanych z nadejściem Nowego Roku.
 

PIOSENKA:

"Choinka przedszkolaków"

(sł. I muz. T. Wójcik)


I.      Ubierzemy dziś choinkę

w kolorowe bombki.

Zawiesimy srebrny łańcuch

i czerwone wstążki.

Ref.: Bo najpiękniejsza będzie choinka

w sali przedszkolaków

i najpiękniejsze będą prezenty

dla małych i straszaków.

II.    Święcą srebrne gwiazdki wkoło

i lampki mrugają,

moc uśmiechu i radości

przedszkolakom dają!

Ref.: Bo najpiękniejsza będzie choinka

w sali przedszkolaków

i najpiękniejsze będą prezenty

dla małych i starszaków.


WIERSZ:

„Wesoła Choinka”

T. Kubiak

 

Na gałązce choinkowej

wiszą dwa jabłuszka.

Przy jabłuszku pierwszym – pajac,

przy drugim – kaczuszka.

 

Pajac biały jest jak piekarz,

mąkę ma na brodzie,

a kaczuszka złota, jakby

kąpała się w miodzie.

 

- Popatrz, mamo – woła Krysia –

jak ten pajac skacze!

- A czy słyszysz – mówi mama –

jak kaczuszka kwacze?

 

Pajac skacze, kaczka kwacze –

posłuchajcie sami,

a zajączek tuż-tuż obok

rusza wąsikami.

 

 


 STYCZEŃ 2019


ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:

 

Przygotowanie do obchodów Dnia Babci i Dzidka, kształtowanie uczucia szacunku i przywiazania do dziadków, rozwijanie życzliwości, troskliwości i sympatji do ludzi starszych;

Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doswiadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszrze jego rozwoju;

Bezpieczne bawienie się na sniegu, uswiadomienie dzieciom koniecznosci prfzestrzegania zasad zabaw na śniegu;

poznajemy przyrodę - obserwacja zmian zachodzących zimą.

 

 

PIOSENKA:

 "GAWRON"

Chociaż gawron trochę siwy,

ale jeszcze urodziwy.

Stąpa dzielnie, pierś wypina,

jeszcze się go humor trzyma.

 

Ref. Gawron, gawron, gawronie

Depczesz ładnie koło mnie!

Ja cię lubię a ty mnie,

gawron, gawron, gawronie.

 

A gdy wroca z pól szerokich,

stuka dziobem w szyby okien.

"Nalatałem się po świecie,

wpuście mnie do domu dzieci".

 

 

WIERSZ:

 "WRÓBELEK" H. Ożagowska

Odleciały sobie ptaszki,

hen, w dalekie strony,

tylko wróbel na gałęzi,

siedzi nastroszony.

 

Oj, nie żałuj, miły ptaszku,

że zostałeś z nami.

Bedziemy cię zimą karmić,

chleba okruszkami.

 

 

 

LUTY 2019

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą, poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu;
 • Poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu podczas zabaw zimowych;
 • Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi;
 • Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu oraz nazywanie pór dnia;
 • Rozwijanie nawyku dbałości o wspólne zabawki oraz umiejętności dzielenia się nimi i odkładania je na miejsce.


PIOSENKA:

"Zuzia, lalka nieduża"

(sł. D. Gellner, muz. K. Kwiatkowska)


1. Zuzia lalka nieduża 
I na dodatek cała ze szmatek 
W kratkę stara spódniczka 
Łzy na policzkach 
A w główce marzeń sto 

Ref.: Lecz kocham ją najbardziej 
ze wszystkich moich lal 
Choć nie ma sukni złotej 
Zabiorę ją na bal 

2. Zuzia lalka nieduża płaszczyk za krótki 
Zbyt duże butki 
Fartuch biały z kieszonką 
w kieszonce słonko 
A w główce marzeń sto 

Ref.: Lecz kocham ją najbardziej 
ze wszystkich moich lal 
Choć nie ma sukni złotej 
Zabiorę ją na bal. 

3. Zuzia lalka niewielka 
Bródka malutka 
Nos jak muszelka 
Oczy ma jak pięć złotych 
wełniane loki a w główce marzeń sto.


WIERSZ:

Zegarmistrz”

J. Minkiewicz

 

Mój zegarek cicho szedł:

tik-tak, tik-tak, tik…

Nagle trach! – i stanął wnet,

i ten „tik-tak” znikł!

 

Więc do zegarmistrza w mig:

- Proszę zrobić tak,

by zegarek znów „tik-tak”

tykał i „tik-tak”.

 

Wydał mi zegarmistrz kwit,

rzekł mi: - Przyjdź tu wnet,

Przyszłam, a on: - Słuchaj, cyt,

idzie! – Tik-tak. Szedł.

 

Gdy zegarmistrz spytał, czy

cenię jego fach,

z serca się wyrwało mi:

- O, tak, tak, tik-tak!

 


MARZEC 2019

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:

 • Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych
  im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji;
 • Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 • poznanie zwiastunów wiosny oraz powitanie nowej pory roku;
 • Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze Świętami Wielkanocnymi;
 • Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec i śpiew.

 

PIOSENKA:

"BOCIEK"

Kle, kle, boćku kle, kle, 
witaj nam bocianie!
Łąka ci szykuje, łąka ci szykuje,
żabki na śniadanie.

Kle, kle, boćku kle, kle,
usiądź na stodole!
Chłopcy ci zrobili, chłopcy ci zrobili
gniazdo w starym kole.

Kle, kle, boćku kle, kle,
witamy cię radzi,
gdy zza morza wracasz, gdy zza morza wracasz,
wiosnę nam sprowadzasz.


WIERSZ:

"NADESZŁA WIOSNA"

Spojrzał w okno mały Paweł, a w ogrodzie wiosna ...
Świeżą trawę, przebiśniegi w koszu nam przyniosła.
Obudziła pąki kwiatów w parku i ogrodzie,
Zapomnijcie, moi mili, o śniegu i chłodzie.
Pożyczyła od słoneczka garść ciepłych promieni,
Gdy ogrzeje nimi ziemię, świat się zazieleni.

 

 

 

 

KWIECIEŃ 2019

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 • poznawanie wybranych zwierząt (dinozaury) i roślin (np. olbrzymie paprocie) występujących w erze prehistorycznej;
 • udział w przedstawieniach teatralnych, poznawanie świata sztuki, nauka swobodnej improwizacji;
 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze Wielkanocy, szanowanie domowników, wzajemne okazywanie sobie uczuć;
 • poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi;
 • słuchanie i śpiewanie piosenek, gra na instrumentach perkusyjnych, wyrażanie muzyki ruchem, rozwijanie wrażliwości słuchowej.

 

PIOSENKA:

"Wielkanocny poranek"

(sł. A. Galica, muz. T. Pabisiak)

 1.    Wielkanocny poranek

dzwoni dzwonkiem baranek

Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń,

dzwoni dzwonkiem baranek.

Ref.: Wielkanocne kotki,

robiąc miny słodkie,

już wyjrzały z pączka,

siedzą na gałązkach,

Kiedy będzie Wielkanoc,

wierzbę pytają.

2.    A kurczątka z zającem

podskakują na łące,

Hop, hop, hop, hop, hop, hop,

podskakują na łące.

Ref.: Wielkanocne kotki…


WIERSZ:

W. Scisłowski
„Klocki”

 
           

Kolorowe klocki
dostał Krzyś od mamy,
a wszystkie kolory
dobrze chyba znamy:
są klocki zielone
jak wiosenna trawa,
są klocki brązowe
jak poranna kawa,
są klocki niebieskie
jak kwiaty na łące,
są klocki żółciutkie,
zupełnie jak słońce!
Z takich barwnych klocków
zbudował Krzyś domy
i z tego wysiłku
sam stał się czerwony.


CZERWIEC

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

- Poznawanie swojej miejscowości, rozwijanie poczucia przynależności narodowej, poznawanie ważniejszych regionów Polski;

- Poznanie wybranych przedstawicieli zwierząt egzotycznych, poznanie określeń: kwiaty chronione, zwierzęta chronione;

- Rozpoznawanie wybranych owoców i warzyw po kształcie, zapachu i smaku, rozpoznawanie wybranych kwiatów oraz drzew po wyglądzie;

- Nazywanie cech charakterystycznych dla pory letniej;

- Poznawanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego;

- Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów.

 

PIOSENKA:

 

"Już wkrótce wakacje"

(sł. i muz. D. i K. Jagiełło)

 

 1.     Już wkrótce wakacje

i piękna przygoda,

wyjedźmy więc czym prędzej,

bo każdej chwili szkoda.

Ref.: Gdzie grzywy morskich fal,

gdzie słońca złoty blask,

gdzie ptaków leśny chór

swym śpiewem wita nas.

 2.     Żegnamy się z Panią

z Maciusiem i z Anią,

gotowi, spakowani,

dziś w drogę wyruszamy.

Ref.: Gdzie grzywy morskich fal…

 3.     Lecimy, jedziemy,

idziemy, płyniemy,

powietrzem, lądem, wodą,

by spotkać się z przyrodą.

Ref.: Gdzie grzywy morskich fal…

 

WIERSZ:

„Pierwszy dzień lata”

 A. Dziechciarczyk

 

Przyszło dzisiaj lato,

usiadło na ławce,

patrzyło jak w górze

fruwają latawce.

 

Rozgrzało słoneczko

aż do czerwoności.

Nadchodzą wakacje,

masz od teraz gościć.

 

Zawołało wietrzyk:

powiewaj nam raźnie,

ale nie za mocno,

tylko chłódź przyjaźnie.

 

Potem poszło dróżką,

wprost przed siebie lato,

pomachało ręką

wszystkim polnym kwiatom.

 

Zawołało dzieci:

Chodźcie do mnie, proszę,

wspaniałe przygody

dla Was wszystkich niosę!

 

Wędrówki po górach,

pływanie w jeziorach,

budowanie zamków

z piasku,

szukanie potwora.

 

Przez okres wakacji

jestem dzieci z Wami,

pobawię się chętnie

w berka kolorami.

 

Zagram z Wami w piłkę,

wesoło poskaczę,

niech wesołe buzie

u wszystkich zobaczę!

Copyright © 2015 Sebastian Igiel & Paweł Karski