Przedszkole nr 2 im. Janint Porazińskiej w Darłowie
BIP Przedszkole nr 2 w Darłowie
I Słoneczka
II Pajacyki
III Muchomorki
IV Motylki
V Biedronki
VI Stokrotki
VII Jagódki
 
Opłaty
Pracownicy Przedszkola
Dokumenty Przedszkola
 
Przekaż 1% swojego podatku na fundusz wieczysty "Przedszkole Dwójeczka
Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła
IV Motylki

 

Znalezione obrazy dla zapytania obrazki dla dzieci witaj przedszkole

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

CZERWIEC

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:


1.Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów. Poznawanie sytuacjizagrażających bezpieczeństwu, np. bawienia się w miejscach niedozwolonych, rozmawiania z obcymiludźmi, zbliżania się do nieznanych zwierząt.

2. Obserwowanie w sposób bezpośredni i pośredni zmian zachodzących latem w przyrodzie w wybranychśrodowiskach, np. w lesie, na łące.

3.Poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego.

4. Wzbogacanie wiadomości na temat Morza Bałtyckiego- flory i fauny, poznanie zawodów związanychz morzem, np. rybak, marynarz.

5.Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciubezpieczeństwa.6.Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięciaprzez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.


Wiersz: „Pożegnanie przedszkola”

Żegnamy się z przedszkolem, salami, zabawkami.A z największym żalem z naszymi paniami.Zaraz po wakacjach będziemy już w szkole.

W myślach nam zostanie wesołe przedszkole.

To droga do przedszkola, to- drzewo, ławka, brama.W drzwiach przedszkola stoi pani ukochana.Różne wydarzenia z życia przedszkolnego, wspomnieniazostaną w sercu u każdego.

 


 

Piosenka: „Będę uczniem”

1.W pierwszych dniach w moim przedszkolu bardzo się wszystkiego bałam.Byłam smutna, zagubiona- w końcu byłam całkiem mała.Teraz mogę śmiało stwierdzić: piękne chwile tu spędziłam.Rzeczy ważnych, pożytecznych, właśnie tu się nauczyłam.

Ref: Jestem szybka, jestem sprawna i uczynna i zabawna.Jestem mądra i wesoła, i niestraszna jest mi szkoła! ( 2x)

2.Znam litery w alfabecie, sprawnie liczę i rachuję.Znam swój adres, numer domu, Polskę na mapie wskazuję.W piłkę gram jak Lewandowski, ringo rzucam wprost do celu.Wiem jak zgodnym być w zabawie, w grupie mam przyjaciół wielu.Ref: Jestem szybki, jestem sprawny i uczynny i zabawny.Jestem mądry i wesoły, a więc mogę iść do szkoły! (2x)

3.Śpiewać pięknie potrafimy i tańczymy jak w balecie.Do teatru czy muzeum zabrać śmiało nas możecie.Bardzo sprawnie wycinamy, to, co chcesz, narysujemy.Z wierszykami i bajkami w świat fantazji wędrujemy.

Ref: Kto jest szybki, kto jest sprawny, i uczynny i zabawny.Kto jest mądry i wesoły, może śmiało iść do szkoły. (2x)

MAJ  

 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

1. Rozwijanie twórczej wyobraźni muzycznej podczas improwizacji rytmicznych, melodycznych, tanecznych i wokalnych. Wzbogacenie wiedzy o instrumentach muzycznych.

2. Kształtowanie postaw społecznych zgodnych z uniwersalnymi wartościami, takimi jak uczciwość, prawdomówność, szacunek.

3. Poszerzenie i usystematyzowanie wiadomości o środowisku przyrodniczym łąki i jej mieszkańcach.

4. Wzmacnianie więzi emocjonalnych z rodziną, wdrażanie do pamiętania o najbliższych.

5. Uświadomienie znaczenia aktywnych form spędzania wolnego czasu.


 

„Jaki dzień wesoły”
sł. E. Drygas,muz. M. Matuszewski

 

1. Jaki dzień wesoły,jaki dzień radosny,wszystko dziś się śmieje,pachną kwiaty wiosny.

Ref. Puk- puk, serce bijerówno, równiuteńko,kocham Cię mamusiu,kocham Cię mateńko.(bis)

2. I znów dzień pogodnyzłotą nitkę splata.Wszystko znów radosne,Pachną róże lata.

Ref: Puk- puk, serce bijecicho, pomaleńku,kocham Cię tatusiu,kocham, tatuleńku.(bis)

3. Bo te dni świątecznepełne są radości.Niechaj będą zawszew kwiatach i miłości.

Ref: Puk- puk, serca bijąpuk- puk, jak tam- tamy,mamusiu, tatusiubardzo was kochamy.(bis)


„Psotki i śmieszki”

 
Świtkiem, świtkiem hyc!- na płotkii już siedzą wszystkie Psotki.

Wszystkie Psotki Jaguleńki:mały, mniejszy i maleńki.I z tęsknoty za Jagulą Psotki się na żerdce kulą.

I z tęsknoty, pełne smutku,gwarzą sobie po cichutku.Z zadziwienia skrzypi płotek.

Opowiada pierwszy Psotek:„A jak padał deszcz, deszcz duży,tom wychlapał się w kałuży”.

Z zadziwienia skrzypi płotek.Opowiada drugi Psotek:„Jak naleli barszczu z dzieżki,tom utopił w nim dwie łyżki”.

Z zadziwienia skrzypi płotek.Opowiada trzeci Psotek:„Jak matusia poszła w pole,tom popiołek siał na stole”.

I tak gwarzą między sobąte trzy Psotki świtku dobą.Dróżką, dróżką idą Śmieszki.

Noski krągłe jak orzeszki.Jak orzeszki krągłe oczki.
Idą, toczą się na boczki.

Gruby, grubszy i grubeńki-wszystkie Śmieszki Jaguleńki.

Posiadały wraz na płotkachte trzy Śmieszki przy trzech Psotkach.

Popatrują wciąż w okienko.„Obudźże się już, Jagienko!”


KWIECIEŃ


Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

1. Rozmowy na temat teatru- jego wystroju, ludzi tam pracujących. Odszukiwanie w utworachuniwersalnych wartości, takich jak: dobro, piękno, sprawiedliwość, prawda.

2. Wyjaśnienie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi, poznanie dorosłych i młodych zwierząthodowanych na wsi. Nazywanie ich domów.

3. Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych ze świętami Wielkanocy.Wzmacnianie więzów w rodzinie.4. Poznawanie zagrożeń dla przyrody wynikających z niszczycielskiej działalności człowieka, np.zatruwanie wód, powietrza. Szanowanie wody.5. Wzbogacanie wiadomości na temat życia i twórczości naszej patronki Janiny Porazińskiej

.4. Rozpoznawanie liter drukowanych- małych i wielkich, czytanie krótkich ilustrowanych tekstów.

5.Rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfikowania

 

Piosenka „Nasze uszy słyszą świat”

(sł. D. Gellner, muz. K. Kwiatkowska)

1.Każdy z nas ma dwoje oczu,które widzą wszystko, widzą wszystko.Błękit nieba, biały domek,zieleń traw i listków, traw i listków.

Ref: Uszy słyszą ptaków śpiew,dzwonki deszczu, granie drzew,
a nad stawem chóry żab-nasze uszy słyszą świat!


2.Każdy z nas ma jeden nosekdo wąchania kwiatków, do wąchania.Czasem także do kichania,lecz na szczęście rzadko, do kichania.

Ref: Uszy słyszą ptaków śpiew...

 


Wiersz: „Wielkanoc” P. Beręsewicz


Jajko z napisem „Pisanka Janka”to była,

przyznam, niespodzianka,bo u nas w domu, aż do tej pory,

każdy malował jajka we wzory.

Ale poza tym, jak się wydaje,nie ucierpiały stare zwyczaje:

były palemki, serdeczne słowa,spacer, życzenia, babka drożdżowa,a w śmigus- dyngus

po dwóch minutachwszystkim serdecznie chlupało w butach.

 

MARZECZamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

1. „W marcu jak w garncu”- obserwowanie zmian w przyrodzie charakterystycznych dla przedwiośnia, zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

2. Poznawanie otaczającej rzeczywistości społeczno-przyrodniczej, udział w zwyczaju powitania wiosny.

3. Realizacja projektu edukacyjnego „Poznajemy świat zawodów”.

4. Utrwalenie i pogłębienie wiedzy dotyczącej ogrodów zoologicznych oraz żyjących w nich zwierząt egzotycznych.

 

 

 

Wiersz „Nadejście wiosny”

Teresy Błaszczyk

 


Idzie Wiosna polną drogą, olśniewając swą urodą.

Z kwiatów wianek ma pachnący, pleciony rankiem na łące.

Sukienka lśniąca powiewa lekko na wietrze.

Gdy śpiewa chór skowroneczków nad głową, budzi się świat kolorowo.

Wracają bociany, żurawie, zajączek kica wesoło w trawie, zniknął już śnieg, a kry lodowe zabrały rzeki w daleką drogę.

Oczy otwiera uśpiony sad. W gałęziach głośno śmieje się wiatr, potem zwierzęta zbudzi, bo czas, by po zimowym śnie ożył las.

Brzęczą już pszczoły i trzmiele, z muzyką zawsze jest weselej!

Więc tańczą trawy i śpiewa wiatr na łąkach, w lasach, na szczytach Tatr.

Wędruje Wiosna polną drogą, urządza nam świat kolorowo. Tysiące kwiatów zostawia wszędzie; do lata królową tu będzie!

 


 

Piosenka „Wiosenne buziaki”

( sł. i muz. K. Gowik i A. Żurawska )


 

1. Już rozgościła się wiosna, słońce i kwiaty przyniosła. Huśta się lekko na tęczy, motyle i ptaki ślą wiośnie buziaki.

 

Ref. Hop, hop, raz, dwa, trzy, tańczymy z wiosenką ja i ty. Nawet, gdy z burzy wiosenny deszcz, to tylko radośniej tak tańczyć przy wiośnie. Hop, hop, raz, dwa, trzy, bzyczą już pszczoły i kwitną bzy. A całe miasto całusy śle, bez wiosny byłoby tu źle.

 

2. Słońce rozdaje promyki, gonią się w lesie strumyki. Mrówki zaczęły porządki, a grube ślimaki ślą wiośnie buziaki.

 

Ref. Hop, hop, raz, dwa, trzy, tańczymy z wiosenką ja i ty. Nawet, gdy z burzy wiosenny deszcz, to tylko radośniej tak tańczyć przy wiośnie. Hop, hop, raz, dwa, trzy, bzyczą już pszczoły i kwitną bzy. A całe miasto całusy śle, bez wiosny byłoby tu źle.

 

3. Kwiaty swe płatki umyły i świeże stroje włożyły. Budzą się wszystkie zwierzaki. Kociaki i psiaki ślą wiośnie buziaki.

 

Ref. Hop, hop, raz, dwa, trzy, tańczymy z wiosenką ja i ty. Nawet, gdy z burzy wiosenny deszcz, to tylko radośniej tak tańczyć przy wiośnie. Hop, hop, raz, dwa, trzy, bzyczą już pszczoły i kwitną bzy. A całe miasto całusy śle, bez wiosny byłoby tu źle.

 

 

LUTY

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

1. Nasze bezpieczeństwo na co dzień- poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu,bawienia się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie.

2. Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu- uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy,pór roku. Poznawanie wybranych mierników czasu.

3. Poznawanie świata: modelu kuli ziemskiej- globusa, kontynentów, oceanów, mórz. Zapoznaniez nazwami wybranych planet Układu Słonecznego.

4. Rozpoznawanie liter drukowanych- małych i wielkich, czytanie wyrazów o prostej budowiefonetycznej.

5. Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia.

 

 

Wiersz: „Nazwy miesięcy”- E. M. Skorek

Jakie miesiące w roku mamy?Czy wszystkie nazwy miesięcy znamy?

Komu nie sprawi trudu zadanie, niech rozpoczyna ich wyliczanie.

Powietrza dużo buzia nabiera i na wydechu nazwy wymienia:Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec,Lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień

.Jeśli za trudne było zadanie,Ćwicz dalej z nami to wyliczanie:Styczeń, luty……….

 

 

Piosenka: „Szybko mija czas”

1.Mknie godzina za godziną, szybko mija czas,Nie dogonisz ani chwili, czas tak goni nas.Już minęło kilka godzin, już się kończy dzień,Więc nie zmarnuj ani chwili, spiesz się, spiesz się, spiesz!

Ref.: Tik- tak, tik- tak, bim- bom- bam!Zegar nam odmierza czas.Tik- tak, tik- tak, bim- bom- bam!Czas wciąż goni nas!

2.Nowa kartka kalendarza, już kolejny dzień.Poniedziałek, wtorek, środa, dziś już piątek jest.Mija tydzień za tygodniem, miesiąc minął już.I kolejny rok się kończy, nowy jest tuż- tuż.

Ref.: Tik- tak…3.Tak niedawno byłeś mały, dziś już duży tak,Czas przedszkola szybko mija, choć to piękny czas.Lecz niedługo będzie szkoła, studia, praca znów.Tak jak mama, tak jak tata będziesz duży już.

 

STYCZEŃ 2019 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:


1. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą, zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

2. Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku.

3. Wzmacnianie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy.

4. Kształtowanie uczucia przywiązania do swojej rodziny – okazywanie szacunku osobom starszym.

Wiersz Razem z babcią, razem z dziadkiem T. Błaszczyk 

Razem z babcią lubię w kuchni się pokrzątać,

piec słodkie ciasteczka, gotować i sprzątać,

razem też przyrządzać przepyszne racuchy

i słuchać, co znowu zrobił Kłapouchy.

Dziadek też jest mistrzem - czasu nie marnuje.

On zamki, okręty dla mnie wyczaruje,

opowie historię albo nawet dwie -

o skarbach ukrytych, gdzieś na morza dnie.

A kiedy za oknem nocka się rozgości,

bajką, kołysanką babcia sen zaprosi,

by przyszedł spokojny do mego łóżeczka,

potem w sen odpływam jak lekkie pióreczko.

Ja babcię i dziadka noszę w sercu na dnie,

zawsze będę ich kochać tak jak oni mnie.

Za to, że jesteście dziękuję dziś wam,

bo to wielkie szczęście, że właśnie was mam !

 

Piosenka Babciu, droga babciu (sł.i muz. D.i K. Jagiełło )

Babciu, droga babciu, powiedz mi,

czy potrafisz zrobić to, co my?

My tupiemy - tup, tup, tup,

teraz babciu Ty to zrób!

 

Babciu, droga babciu, powiedz mi,

czy potrafisz zrobić to, co my?

My skaczemy - raz, dwa, trzy,

teraz babciu podskocz Ty!

 

Dziadku, drogi dziadku, powiedz mi,

czy potrafisz zrobić to, co my?

My klaszczemy - raz, dwa, trzy,

teraz dziadku zrób to Ty!

 

Dziadku, drogi dziadku, powiedz mi,

czy potrafisz zrobić to, co my?

My całuski damy Ci,

teraz dziadku daj nam Ty!


GRUDZIEŃ

 


 


Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

1. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, dbałość o zdrowie i higienę, przebywanie na świeżym powietrzu.

2. Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych: utrwalenie wiadomości na temat zimy, zmian w przyrodzie zachodzących o tej porze roku. Poznawanie wybranych właściwości śniegu i lodu.

3. Wzmacniane więzów w rodzinie, kultywowanie tradycji, zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości.

4. Kształtowanie umiejętności dzieci przygotowujących się do nauki czytania i pisania. Rozpoznawanie liter, tworzenie z nich wyrazów, czytanie.

5. Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia. Rozwijanie intuicji geometrycznej. 


Wiersz "Pada śnieg" - D. Gellner


Pada śnieżek, pada śnieżek.

Już ze śniegu mam kołnierzyk,

Białe uszy i policzki,

I śniegowe rękawiczki.

A jak padać nie przestanie –

wiecie, co się ze mną stanie?

Będzie kino nie z tej ziemi –

Nos marchewkę mi się zmieni!

 

Piosenka "Świąteczne życzenia" sł i muz. J. Kucharczyk


1. Gdy pierwsza gwiazdka błyśnie na wieczornym niebie,

gdy popłynie w świat kolęda,

przy choince zbiera się rodzina,

to już są święta.

Ref. Gwiazdka z nieba śle promyki złote

i spełnia nam marzenia. 

Z ust do ust i z serc do serc

płyną dobre życzenia/2X

2. Na wigilijnym stole jasno płonie świeca

i dwanaście potraw czeka.

Znajdzie się dziś miejsce dla każdego,

to już są święta.LISTOPAD

 

 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

1. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych np. padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia.

2. Dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom.

3. „Zdrowie naszym skarbem”- kontynuowanie profilaktyki prozdrowotnej, zdrowego stylu życia i odżywiania wśród najmłodszych.

4. Nabywanie świadomości narodowej oraz wzbudzanie uczuć patriotycznych.

5. Kształtowanie umiejętności przygotowujących do nauki czytania i pisania.

 


 

Wiersz Jesienna pogoda T. Błaszczyk

 


Gdy jesienny wiatr powieje, świat dokoła nas smutnieje.

Słonce znika za chmurami, a wiatr szarpie gałęziami.

Z nieba spadła kropla- wiesz, chyba będzie padał deszcz.

Szumią już kropelki w locie, niebo plecie z nich warkocze.

Płyną, płyną jak strumienie, myjąc drzewa, domy, ziemię…

- Spójrz po mokrej szybie dwie, krople deszczu gonią się.

Niebo znowu pojaśniało i słoneczko wnet spojrzało tu- na ziemię,

gdzie lśnią duże podeszczowe dwie kałuże.

Hej kałuże! W to mi graj ! Nie ma smutku – w sercu maj !

Już na nogach mam kalosze – jesienią je zawsze noszę- i wybiegam

na podwórze w mokruteńkie dwie kałuże!

- Świetna zabawa! Uwierzyć nietrudno,

że w czasie deszczu nie musi być nudno.

 

Piosenka Taniec w deszczu

( sł i muz. K. Gowik)

 


1. Zimno, zimno już na dworze, pada deszcz.

Kwaśna mina nie pomoże, dobrze wiesz!

Lato odfrunęło razem z bocianami,

zostawiło stado szarych chmur.


Ref. Gdy jesienny pada deszcz, jesień pod parasol bierz.

Po przygodę wyrusz z nią bardzo mokrą drogą,

chociaż słońca trochę brak, rozśmieszymy cały świat!

Taniec w deszczu z parasolem to nie żart!

Kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap.

W kałużach kaloszami chlap, chlap, chlap, chlap!

Kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap.

W kałużach kaloszami chlap, chlap, chlap, chlap!


2. Deszcz zagląda w nasze okna, woła nas:

„Chodźcie do mnie trochę zmoknąć, czas w sam raz!

Zatańczymy razem pod parasolkami, ze mną nigdy nie znudzicie się!”


Ref. Gdy jesienny pada deszcz, jesień pod parasol bierz.

Po przygodę wyrusz z nią bardzo mokrą drogą,

chociaż słońca trochę brak, rozśmieszymy cały świat!

Taniec w deszczu z parasolem to nie żart!

Kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap.

W kałużach kaloszami chlap, chlap, chlap, chlap!

Kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap.

W kałużach kaloszami chlap, chlap, chlap, chlap!


3. Puka, stuka, zimny deszczyk, żal go na.

Kto pobiegnie za nim pierwszy: ty czy ja?

Trochę potańczymy w kurtkach i kaloszach,

jesień z deszczem może nie być zła!


PAŹDZIERNIK


 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie. Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulująych pracę w grupie. 

2. Rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych: utrwalanie wiadomości na temat jesieni, zmian w przyrodzie zachodzących o tej porze roku.

3. Jesteśmy Polakami - rozwijanie poczucia przynależności narodowej.

4. Poznajemy przyrodę - poznawanie zasad dbania o zwierzęta.

5. Wzmacnianie więzów w rodzinie, podawanie informacji na jej temat.

6. Kształtowanie umiejętności dzieci przygotowujących do nauki czytania i pisania. 

 


 

Wiersz Katechizm polskiego dziecka W. Bełza


— Kto ty jesteś?
— Polak mały.

— Jaki znak twój?
— Orzeł biały.

— Gdzie ty mieszkasz?
— Między swemi.

— W jakim kraju?
— W polskiej ziemi.

— Czem ta ziemia?
— Mą Ojczyzną.

— Czem zdobyta?
— Krwią i blizną.

— Czy ją kochasz?
— Kocham szczerze.

— A w co wierzysz?
— W Polskę wierzę.

 

Piosenka Polska 


1. Czy to noc, czy to dzień w kraju naszym pięknie jest. Już od morza, aż po góry, szczyty Tatr cudne są, Giewont dumnie pręży pierś i wzlatuje ponad chmury.


Ref. Bo to nasz kraj, nasza ojczyzna, językiem mym piękna polszczyzna. Polska ziemia wzdłuż i wszerz najcenniejsza dla mnie jest, zawsze będę mieszkać tutaj (2X)


2. Jezior blask, morza szum wszystko dla mnie piękne jest w ukochanym kraju moim. Tutaj las, jezior blask, każdy latem wzywa nas, wiatr kołysze białe chmury.


Ref.  Bo to nasz kraj, nasza ojczyzna, językiem mym piękna polszczyzna. Polska ziemia wzdłuż i wszerz najcenniejsza dla mnie jest, zawsze będę mieszkać tutaj (2X)


WRZESIEŃ

 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie. Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących pracę      w grupie.

2. Rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych oraz chęci obserwowania otaczającego świata.

3. Jesteśmy Polakami – rozwijanie poczucia przynależności narodowej.

4. Nasz kontakt z techniką – poznawanie różnych środków transportu oraz zasad ruchu drogowego.

5. Kształtowanie umiejętności przygotowujących do nauki czytania i pisania.

 

Wiersz Jesienny pociąg D. Gellner

 

Stoi pociąg
na peronie-
żółte liście ma w wagonie
i kasztany, i żołędzie-
dokąd z nimi jechać będzie?

Rusza pociąg
sapiąc głośno.
Już w przedziałach
grzyby rosną,
a na półce,
wśród bagaży,
leży sobie bukiet z jarzyn.

Pędzi pociąg
lasem, polem
pod ogromnym parasolem.
Zamiast kół kalosze ma,
za oknami deszcz mu gra.
O, zatrzymał się na chwilę!
Ktoś w wagonie drzwi uchylił
potoczył w naszą stronę
jabłko duże i czerwone.


Piosenka Idzie jesień poprzez świat


1. Kwitną astry kolorowe, liście lecą mi na głowę,

w polu kopią kartofelki, bo już czas!

Jesień wita świat, wita nas!

Ref. Idzie jesień, idzie jesień poprzez świat.

Wrzesień w kolorowe liście wpadl! O tak!

Idzie jesień, za nią słońca złoty blask.

Witaj. witaj wśród nas, witaj wśród nas!

2. W sadzie jabłka malowane do koszyczka skaczą same.

Babie lato plącze nitki, bo już czas!

Jesień wita świat, wita nas!

Ref. Idzie jesień, idzie jesień poprzez świat.

Wrzesień w kolorowe liście wpadł! O tak!

Idzie jesień, za nią słońca złoty blask.

Witaj, witaj wśród nas, wśród nas!

3. W lesie kwitną piękne wrzosy,

grzybki rosną w kroplach rosy.

Na wycieczkę chodźmy razem, bo już czas!

Jesień wita świat, wita nas!

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

Kwiecień

 


Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

1.Ukazywanie znaczenia hodowli zwierząt dla człowieka. Poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi, ich domów, sposobów odżywiania.

2.Zapoznanie z teatrem, jego wystrojem (kasa, widownia, scena, kurtyna), ludźmi tam pracującymi (aktor, reżyser, scenograf).

3.Poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego, wynikąjacych z niszczycielskiej działalności człowieka (zatruwanie wód, powietrza). Wdrażanie do szanowania wody, nieniszczenia roślin, wyrzucania śmieci do kosza.

4.Rozwijanie poczucia przynależności narodowej- jestem Polakiem, mieszkam w Polsce, mówię po polsku.

5.Zainteresowanie Unią Europejską- jestem Europejczykiem.

6.Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

7.Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

Wiersz: "Co to jest przyroda?"

To drzewa i kwiaty, i liście i woda.

Motyl nad łąką, biała stokrotka.

Przyroda jest wokół, wszędzie ją spotkasz.

Ptak rozśpiewany, gadające świerszcze.

Powiedzcie, proszę, co jeszcze, co jeszcze.

Szanuj przyrodę, kochaj przyrodę.

Kwiatom w doniczkach nie żałuj wody.

Dbaj o trawniki! Niech koło domu

będzie wesoło, będzie zielono.

Piosenka: "Nasze uszy słyszą świat"

1.Każdy z nas ma dwoje oczu,

które widzą wszystko, widzą wszystko.

Błękit nieba, biały domek,

zieleń traw i listków, traw i listków.

Ref: Uszy słyszą ptaków śpiew,

dzwonki deszczu, granie drzew,

a nad stawem chóry żab-

nasze uszy słyszą świat!

2.Każdy z nas ma jeden nosek,

do wąchania kwiatków, do wąchania.

Czasem także do kichania,

lecz na szczęście rzadko, do kichania.

Ref: Uszy słyszą...


 

Marzec

 

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

1.Poznawanie historii powstawania węgla kamiennego, jego właściwości. Poznawanie wybranych zwierząt ( dinozaury) i roślin (olbrzymie paprocie) występujących w tamtym czasie.

2.Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np. coraz dłuższe dni, wyższa temperatura.

3.Poznawanie zwiastunów wiosny: pojawienie się pąków na drzewach, krzewach.

4.Wzmacnianie więzów w rodzinie, kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Wielkanocy.

5.Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

Wiersz "Nadchodzi wiosna"

Wszędobylskie gołębie

dowiedziały się pierwsze,

że nadchodzi już wiosna,

a z nią dni najpiękniejsze.

   Zazieleni się wszystko,

   do gniazd wrócą bociany,

   będą tańczyć motyle

   nad złotymi jaskrami.

Słońce mocniej zaświeci,

ptaszek głośniej zaśpiewa,

bo to wiosna radosna

takie szczęście rozsiewa.

Piosenka "Wkrótce wiosna"

1.Pierwszy obudził się pierwiosnek,

potem chochoły spadły z róż,

skowronek śpiewem wołał wiosnę,

żeby na pole przyszła już.

  Ref: Bo zima, bo zima każdemu obrzydła!

  Niech słońce da jej pstryczka w nos!

  Niech wiosnę, niech wiosnę przyniosą na skrzydłach

  bociek, jaskółka, szpak i kos.

2.Złoto błysnęło na leszczynach,

zapach obudził senny ul.

Wiosenną orkę chcą zaczynać

głodne gawrony z pustych pól.

  Ref: Bo zima, bo zima...


 

Luty

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

 

1.Uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów bawienia się w miejscach niedozwolonych.

2.Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu stałych następstw dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy i ich nazywanie.

3.Odpowiednie stosowanie określeń: przedwczoraj, wczoraj, jutro, pojutrze.

4.Poznawanie modelu kuli ziemskiej- globusa.

5.Poznanie wybranych planet Ukladu Słonecznego, np. Mars, Wenus...

Wiersz: "Ufoludki"

W piaskownicy za przedszkolem

wylądował srebrny spodek,

a ze spodka już po chwili

Ufoludki wyskoczyły.

Małe, zwinne i zielone

mądre i zaciekawione.

Wymierzyły i zbadały

ławki, piłki, trawnik cały.

Odleciały Mleczną Drogą

na planetę Togo- Togo.

Został po nich pył magiczny,

taki był mój sen kosmiczny.

Piosenka: "Ufoludki"

 1.Gdzieś na krańcach galaktyki, tam gdzie gwiazdy wciąż mrugają,

zamieszkują Ufoludki, co na głowach czułki mają.

Są zielone tak jak żabki i gumowe noszą stroje,

kiedyś może nas odwiedzą, jednak tego się nie boję.

Ref: Ufoludki, Ufoludki są przyjazne tak jak kotki,

a kto mówi, że są groźne, ten rozsiewa zwykłe plotki.

2.Podróżują w swych rakietach, przemierzając kosmos cały,

chciałbym robić to, co one, jednak jestem jeszcze mały.

Gdy dorosnę, jestem pewien, że odwiedzę ich planety,

może nawet mnie zaproszą do środka swojej rakiety.

Ref: Ufoludki, Ufoludki...

 

 Styczeń

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

1.Wbudzanie zainteresowania literaturą.

2. Organizowanie świąt o charakterze rodzinnym.

3. Przygotowanie do obchodów Dnia Babci i Dziadka. Kształtowanie uczucia szacunku i przywiązania do dziadków, rozwijanie życzliwości, troskliwości i sympatii do ludzi starszych.

4. Dokarmianie ptaków w trudnych zimowych warunkach.

5. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.

6. "Bezpiecznie bawimy się na śniegu"- uświadomienie dzieciom konieczności przestrzegania zasad zabaw na śniegu.

Piosenka: "Wesoła babcia"

1. Moja babcia lubi śpiewać, moja babcia lubi grać,

lubi czytać dobre książki, a w niedzielę dłużej spać.

Ref.: Bo nieprawda, że to babcie muszą ciągle w kuchni stać,

smażyć placki, jajecznicę i ubrania nasze prać.

2. Moja babcia jest zadbana i ubiera modnie się,

chodzi często do fryzjera i wspaniale trzyma się.

Ref.: Bo nieprawda...

3. A ja kocham moją babcię i pomagam ciągle jej,

chcę, by długo była młoda i by żyło się jej lżej.

Ref.: Bo nieprawda...

Wiersz:

Babcia i dziadek

są tacy wspaniali

i zawsze chętnie

bawią się z nami.

Lubimy z Wami

spędzać czas.

Babciu i dziadku,

kochamy Was.
Grudzień

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

1.Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy (opady, śnieg, szron, szadź, zawieje śnieżne).

2. Wprowadzanie nastroju oczekiwania i udziału w przygotowaniach do przedszkolnej uroczystości spotkania z Mikołajem.

3. Wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich- tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości.

4. Tworzenie okazji do rozwijania ekspresji słownej, muzycznej, plastycznej i ruchowej.

5. Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

6. Zachęcanie do przebywania na świeżym powietrzu.

 

Wiersz: "Wigilia"                                                              Piosenka: "Choinkowe całusy"

Już choinka pięknie przystrojona                                               1. Bombki, trąbki z czekolady, nawet słoń

i na sianku opłatek spoczywa,                                                  i jabłuszka, i serduszka, i cukierków moc.

mama głośno do stołu zaprasza,                                               Taka słodka jest choinka- cmok, cmok, cmok.

bo już pierwsza gwiazdka zaświeciła.                                         Kto choinkę pocałuje, ten pokłuje nos.

                                                                                                        Ref.:Kłuje nas raz po raz igiełkami,

Wszyscy sobie życzenia składają,                                             właśnie tak darzy nas całusami.

najpiękniejsze, świateczne i szczere,                                         Kłuje nas raz po raz igiełkami,

babcia nawet łezkę uroniła,                                                      lecz i tak mocno ją kochamy.

bo jest miłość, radość i wzruszenie.                                           2. Wstążki, książki, podarunków wielki stos,

                                                                                                                gwiazdy, gwiazdki prosto z nieba, co wymarzył kto.

A gdy znikną ze stołu pierogi,                                                   Taka hojna jest choinka- cmok, cmok, cmok.

kluski z makiem i zupa grzybowa,                                               Kto choinkę pocałuje, ten pokłuje nos.

wtedy czas rozpakować prezenty                                        Ref.:Kłuje nas raz po raz...

i radośnie, wspólnie kolędować.

 

 

Listopad

 

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

1.Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

2.Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie ich z aktualną porą roku.

3.Doskonalenie wymowy poprzez ćwiczenia artykulacyjne i oddechowe.

4.Samodzielne utrzymywanie porządku wokół siebie, np. po posiłkach, po zajęciach dydaktycznych, podczas pobytu w szatni, we własnych półkach.

5. "Dbamy o zdrowie"- poznawanie pracy lekarzy.

6.Zabawy literami.

7.Pamiętamy o patronce naszego przedszkola- Janinie Porazińskiej.

 

Wiersz: "Deszczowy konik"

Biegnie konik mokrą drogą,

z deszczu grzywę ma i ogon.

Z deszczu siodło i podkowy,

bo to konik jest deszczowy.

Jedna kropla drugą goni

i podkowa srebrna dzwoni.

Lecz już koniec tej podróży,

konik schował się w kałuży.

 

Piosenka: "Dola parasola"

1.Stał parasol koło ściany, przekrzywiony, zapłakany,

chlip, chlip, chlap (bis).

Nos drewniany wygiął w rurkę, a łzy wkoło ciekną ciurkiem,

ciap, kap, ciap (bis).

Ref: Chlip, chlip, chlap, ciap, kap, ciap (bis).

2.Wycieraczka rzekła: "Panie, kiedyż wreszcie pan przestanie?"

chlip, chlip, chlap (bis).

"Gdy pan płakać chce nad sobą, to już na mnie, a nie obok",

ciap, kap, ciap (bis).

Ref: Chlip, chlip, chlap...

3."Dzisiaj słota, kapuśniaczek, nie dziwota, że popłaczę"

chlip, chlip, chlap (bis).

"Nosa wytrzeć też nie mogę, muszę płakać na podłogę"

ciap, kap, ciap (bis).

Ref: Chlip, chlip, chlap...

4.W każdą pluchę, zawieruchę nie ma na mnie nitki suchej"

chlip, chlip, chlap (bis).

"Potem w kącie stoję co dzień, chciałbym wyjść i przy pogodzie"

klap, klap, klap (bis).

Ref: Chlip, chlip, chlap...

Październik


Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

1.Poznajemy charakterystyczne oznaki jesieni w różnych środowiskach przyrodniczych- w sadzie i na działce.

2.Odkrywamy walory odżywcze i smakowe warzyw i owoców.

3.Kształtujemy pojęcie liczby i umiejętnosć liczenia, rozwijamy intuicję geometryczną.

4.Wzmacniamy więzy rodzinne- wzajemnie okazujemy sobie uczucia i mówimy o nich.

5.Poznajemy zasady dbania o zwierzeta hodowlane w domu.

6.Bawimy się literami.

 

Wiersz: "Jesienią"

Jesienią, jesienią sady się rumienią,

czerwone jabłuszka pomiędzy zielenią.

Czerwone jabłuszka, złociste gruszeczki,

świecą się jak gwiazdy pomiędzy listeczki.

Pójdę ja się, pójdę pokłonić jabłoni,

może mi jabłuszko w czapeczkę uroni.

Pójdę ja do gruszy, nastawię fartuszka,

może w niego wpadnie jakaś śliczna gruszka.

Jesienią, jesienią sady się rumienią,

czerwone jabłuszka pomiędzy zielenią.

 

Piosenka: "Pomidorek"

1.Wyrósł pomidorek mały i zielony,

pięknie się rozejrzał na obie strony.

Tam czerwony goździk, tutaj różę widzi,

więc się zieloności swojej zawstydził.

Ref: Pomi, pomi, pomidorek

krasnym okrył się kolorem,

płaszczyk włożył gładki, nowy-

pomi, pomi, pomidorowy.

2.A ten pomidorek

dobrze jest nam znany,

dobrze jest nam znany, bardzo lubiany.

Bo i kolor ładny, i potrawa zdrowa-

zupa lub sałatka pomidorowa.

Ref: Pomi, pomi, pomidorek...


Wrzesień 

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

1.Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie.

2. Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.

3. Poznawanie swojego ciała poprzez zabawy.

4. Wdrażanie do dbałości o ład i porządek w najbliższym otoczeniu.

5. Rozwijanie intuicji geometrycznej.

6. Poznawanie przyrody jesienią.

 

Wiersz: "Ranek na leśnej polanie"- T. Fiutowska

Na leśnej polanie sarenka przystanie.

Przebiegnie zajączek, leszczyny zje pączek.

W korę puka dzięcioł, a robi to z chęcią.

Sroka coś tam skrzeczy, jak zwykle od rzeczy...

Na kwiatku przez chwilę posiedzi motylek.

Kukułeczka kuka, pewnie czegoś szuka.

Miły jest ranek na leśnej polanie.

 

Piosenka: "Do przedszkola"- sł. i muz. J. Kucharczyk

1. Rano budzę się, jaki piękny to czas,

słońce wstało już, a więc pora wstać.

Szybko myję się, jem śniadanie i już

gotów jestem, bo chcę już iść, chcę już iść.

Ref: Do przedszkola, do przedszkola,

jak cudownie tutaj co dzień mija czas.

Do przedszkola, do przedszkola,

o tym już od rana marzy każdy z nas.

2. Pani czeka już i koledzy już są,

siadam w kole- to jest magiczny nasz krąg.

Obok siedzi Jaś, Weronika i Staś-

tu bawimy się, więc przychodzę co dzień.

Ref: Do przedszkola... ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Miesiąc czerwiec

 

                                

 

  ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

1.  Poznajemy nową porę roku - lato

2. Uświadomie­nie niebezpie­czeństw wyni­kających z nieprzestrze­gania zakazów

3. Rozwijanie poczucia przynależności narodowej 

4. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej zabawie

 

     


 Wiersz – autor J. Kaczanowska                                                Piosenka – autor sł. I muz. D. K. Jagiełło

   „Podwórko”                                                                  „ Wakacyjny pociąg”

Na naszym podwórku                                                          I   Już wkrótce wakacje

wspaniała zabawa,                                                                  i piękna przygoda,

jest ławka, huśtawka                                                               wyjeżdżamy więc czym prędzej,

i zielona trawka.                                                                       bo każdej chwili szkoda.

    Jest piasek, łopatka                                                       Ref.:

    i wiele foremek,                                                                        Gdzie grzywy morskich fal,

    są piłki, skakanki,                                                                     gdzie słońca złoty blask,

    czerwony rowerek.                                                                      gdzie ptaków leśny chór

Tutaj się bawimy,                                                                           swym śpiewem wita nas.

zapraszamy gości ,                                                             II    Żegnamy się z panią,          

bo wspólna zabawa                                                                   z Maciusiem i Anią,

to mnóstwo radości.                                                                  gotowi, spakowani

    Nasza wszędzie i przez cały czas.                                            dziś w drogę wyruszamy.                     

    Więc najlepsze u mamy jest to,                                        Ref.:                                                                                                 

    że ją mamy i że mama ma właśnie nas.                          III    Lecimy , jedziemy,

                                                                                        idziemy,  płyniemy,                                                                                                                                     powietrzem, lądem, wodą,

                                                                                        by spotkać się z przyrodą.

 

 


Miesiąc maj

 

  ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 1. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej - rozbudzenie zainteresowań krajem ojczystym i jego symbolami - przybliżenie dzieciom wiadomości na temat swojej miejscowości.
 2. Poszerzanie wiadomości dotyczących zwierząt: Zapoznanie z charakterystycznymi zmianami w przyrodzie w zależności od pory roku w toku bezpośredniej i pośredniej obserwacji.
 3. Kształtowanie umiejętności mówienia o uczuciach do mamy. Pogłębienie szacunku do rodziców: (ukazanie roli rodziców, przybliżanie zwyczajów panujących w domu – zabawy z mamą i tatą).
 4. Kształtowanie u dzieci pozytywnego stosunku do ludzi o innym kolorze skóry i ich odmienności kulturowej 

              Piosenka – autor sł. I muz. M. Szreder

                      „ Wiosenny spacer”

      Wiatr wśród drzew majową gra piosenkę,

      Na gałązce bzu zakwita kwiat,

      Choć mamusiu, wezmę cię za rękę  

     i pójdziemy razem w ten wiosenny świat…

            Ref.:

         Mamo, mamo, mamo, mamo

         Spojrzyj i uśmiechnij się,

         Zawsze kocham cię tak samo

         Każdej nocy i we dnie.

 

      Patrz, jabłonka ma już piękne kwiaty,

      Pewnie dużo nam jabłuszek da,

      A ten ptaszek to jest gil czubaty,                     

      Bo na ptaszkach to się twoje dziecko        zna!                                                                                                   

             Ref.:

           Mamo, mamo…..                             

Wiersz
"Wiosna"

Wiosna rano wcześnie wstała, 
Halo kwiatki – powiedziała
Czemu jeszcze w ziemi śpicie !
Kiedy wreszcie się zbudzicie!
Jak się żaden z was nie ruszy to wyciągnę was za uszy!                      

Miesiąc kwiecień

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 1. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych poprzez obserwacje podczas spacerów i wycieczek związanych z wiosną porą roku.
 2. Udział w przedszkolnej uroczystości związanej z naszą patronką Janiną Porazińską
 3. Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Wielkanocy
 4. Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew 

                      

                                 Wiersz                                                                     Piosenka

                 „O przyrodę dbamy”                                                 „Tańcowały dwa Michały”

O przyrodę dbamy:                                                         Tańcowały dwa Michały,

        - gałązek drzew nie łamiemy                                             tra ra ra ra ra,

        - trawników nie deptamy                                                   jeden duży,  drugi mały  

        - kwiatków chronionych nie zrywamy                              tra ra ra ra ra.

        - zimą ptaki dokarmiamy                                                  Jak ten duży zaczął krążyć,

        - śmieci nigdy nie rozrzucamy.                                         tra ra ra ra ra,

                                                                                         to ten mały nie mógł zdążyć,

                                                                                         tra ra ra ra ra .

                                                                                         Tańcowały dwa Michały, 

                                                                                         a za nimi rak, rak!

                                                                                         Michały się przewróciły,

                                                                                         a rak uciekł w krzak, krzak!

                                                                                         Tańcowały dwa Michały,

                                                                                         a za nimi kot, kot!

                                                                                         Michały się przewróciły,

                                                                                         a kot smyk przez płot, płot!

                                                                                         Tańcowały dwa Michały,

                                                                                             a za nimi pies, pies!

                                                                                         Michały się przewróciły,

                                                                                         Pies uciekł przez wieś, wieś!

 


Miesiąc marzec


 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

1.  Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności

     intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji

2.  Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego

    radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia    

          stresów i porażek.

3.  Poznawanie zwiastunów wiosny oraz powitanie nowej pory roku

4.  Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności  

                      wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew.

 

          Piosenka do nauki                               

„Bociek” (autor nieznany, muz. M. Kaczurbina).

I. Kle, kle, boćku, kle, kle, witaj nam, bocianie!

Łąka ci szykuje, łąka ci szykuje  żabki na śniadanie.

 

II. Kle, kle, boćku, kle, kle,  usiądź na stodole!

Chłopcy ci zrobili, chłopcy ci zrobili  gniazdo w starym kole.

 

III. Kle, kle, boćku, kle, kle, witamy cię radzi.

Gdy zza morza wracasz, gdy zza morza wracasz, wiosnę nam sprowadzasz.


 

          Wiersz do nauki

          „Nadeszła wiosna”

Spojrzał w okno mały Paweł, a w ogrodzie wiosna...

Świeżą trawę, przebiśniegi w koszu nam przyniosła.

Obudziła pąki kwiatów w parku i w ogrodzie.

Zapomnijcie, moi mili, o śniegu i chłodzie.

Pożyczyła od słoneczka garść ciepłych promieni.

Gdy ogrzeje nimi ziemię, świat się zazieleni.

 

 

 

Miesiąc luty

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

1. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą.

2. Dostrzeganie rytmicznych organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy.

3. Nazywanie pór dnia: rano,, południe, popołudnie, wieczór i noc.

4. Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne

 

 

       Wiersz – autor J. Koczanowska                                        Piosenka – autor sł. S. Karaszewski, muz. S. Marciniak

                     „Ufoludki”                                                                  „Trzej kosmici”

W piaskownicy za przedszkolem                               I.  Trzej kosmici, trzej kosmici

wylądował srebrny spodek,                                             przylecieli rankiem.

           a ze spodka już po chwili                                               Ten w talerzu, tamten w spodku,    

ufoludki wyskoczyły..                                                     trzeci leciał w dzbanku.

                                                                               Ref.:

Małe, zwinne i zielone,                                                    Pierwszy – krągłe jajeczko,

Mądre i zaciekawione,                                                      drugi – chrupiąca bułeczka,

Wymierzyły i zbadały                                                       a ten trzeci, drżący, chlupiący

Ławki, piłki, trawnik cały.                                                jak ta kawa z mleczkiem.

                                                                                   II.  Trzej kosmici, trzej kosmici

          Odleciały mleczną drogą                                                  wpadli przez okienko.

Na planetę  Togo-Togo.                                                   W pokoiku na stoliku

Został po nich pył magiczny,                                            lądowali miękko.

Taki był mój sen kosmiczny.                                     Ref.:

                                                                                          Pierwszy – krągłe jajeczko………

 

 

 

 

Miesiąc styczeń

          ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 1. Przygotowanie do obchodów Dnia Babci i Dziadka. Kształtowanie uczucia szacunki i przywiązania do dziadków, rozwijanie życzliwości, troskliwości i sympatii do ludzi starszych.
 2.  Przeżywanie nastroju oczekiwania, przygotowania do wspólnej zabawy na balu w przedszkolu.
 3. Bezpiecznie bawimy się na śniegu, uświadomienie dzieciom konieczności przestrzegania zasad zabaw na śniegu.
 4. Poznajemy przyrodę – obserwacja zmian zachodzących zimą, występujących zjawisk atmosferycznych np.: padającego śniegu, mgły, obniżającej się temperatury,

       Wiersz – autor H. Ożogowskiej                                        Piosenka – autor sł. H. Januszewska, muz. F. Rybicki

                     „Wróbelek”                                                                  „ Gawron”

Odleciały sobie ptaszki                                                I.  Chociaż gawron trochę siwy

hen, dalekie strony.                                                           ale jeszcze urodziwy.

Tylko wróbel na gałęzi                                                     Stąpa dzielnie, pierś wypina     

siedzi nastroszony.                                                           jeszcze się go humor trzyma.

                                                                               Ref.:

Oj, nie żałuj, miły ptaszku,                                              Gawron, gawron, gawronie

że zostałeś z nami.                                                            drepczesz ładnie koło mnie!

Będziemy cię zimą karmić                                               Ja cię lubię, a ty mnie,

Chleba okruszkami.                                                          gawron, gawron, gawronie

                                                                                   II.  A gdy wraca z pól szerokich,

                                                                                         stuka dziobem w szyby okien.

                                                                                          „Nalatałem się po świecie,

                                                                                         w puśćcie mnie do domu, dzieci”

                                                                              Ref.:

                                                                                         Gawron, gawron…….              

Miesiąc grudzień

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 1.  Poznajemy nową porę roku – obserwacja zmian w przyrodzie zimą
 2. Poznanie historii powstania węgla kamiennego
 3. Zapoznanie ze zwyczajami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia
 4. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek

 

       Wiersz – autor T. Kubiak                                         Piosenka – autor sł. I muz. D. K. Jagiełło

      „Wesoła Choinka”                                                     „Pod zieloną choineczką”

Na gałązce choinkowej                                             I.  Pod zieloną choineczką

Wiszą dwa jabłuszka.                                                     Czekają prezenty.

Przy jabłuszku pierwszym – pajac.                               Zostawił je dziś dla dzieci         

Przy drugim - kaczuszka.                                                sam Mikołaj Święty.

                                                                                Ref.;

Pajac biały jest jak piekarz,                                        Już na stole jest opłatek   

mąkę ma na brodzie.                                                  pod obrusem siano

A kaczuszka – złota, jakby                                          i za chwilę wszystkie dzieci

kąpała się w miodzie                                                   prezenty dostaną.

                                                                            

„Popatrz, mamo – woła Krysia -                          

jak ten pajac skacze!”                                               II. Na zielonej choineczce

„A czy słyszysz - mówi mama -                                    lampki kolorowe                            

jak kaczuszka kwacze?”                                                zaświeciły dzisiaj jaśniej

                                                                                          na święto grudniowe.

Pajac skacze,                                                          Ref.;

           kaczka kwacze -                                                               Już na stole…….

           posłuchajcie sami.                                                                                       

           A zajączek tuż-tuż obok                                                                                      

           rusza wąsikami…                                                                                      

 


 

Miesiąc listopad


 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 1. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie
 2. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią
 3. Bezpieczne korzystanie z urządzeń technicznych
 4. Dbamy o nasze zdrowie
 5. Rozwijanie relacji pomiędzy  dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji

 

 

        Wiersz J. Koczanowska                                                     Piosenka sł. D. Gellner,  muz. K. Kwiatkowska

            „Gimnastyka”                                                                                      „Spacer po dywanie”

        Gimnastyka to zabawa,                                                  I.  Kiedy niebo płacze,

        ale także ważna sprawa,                                                     idziemy na spacer                                  

        bo to sposób jest jedyny,                                                   dookoła stołu

        żeby silnym być i zdrowym.                                               z piosenka wesołą.

        Skłony, skoki i przysiady                                          Ref.:   Idą parami lalki z misiami.         

        trzeba ćwiczyć – nie ma rady!                                           Depczą dywan, depczą dywan

        To dla zdrowia i urody                                                        z frędzelkami.          

        Niezawodne są metody.                                                     Idą parami lalki z misiami.        

                                                                                             A gumowe piłki dwie

                                                                                                        Po podłodze toczą się

                                                                                                  II.  Choć za oknem dmucha,

                                                                                                        nikt wiatru nie słucha

                                                                                                        chodzi dookoła

                                                                                             wycieczka wesoła.

                                                                                 Ref.:   Idą parami lalki z misiami.                              

 

 

Miesiąc październik

 


 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 1. Poszerzanie wiadomości dotyczące obecnej pory roku - jesieni
 2. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej do rodziny, grupy rówieśniczej
 3. Wdrażanie dzieci do higienicznego trybu życia, wpajanie zasad racjonalnego odżywiania się, przyzwyczajanie do systematycznego dbania o swoją czystość osobistą. Nabywanie umiejętności zapobiegania drobnym infekcjom.
 4. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym.
 5. Wdrażanie do dbania o ład i porządek
Znalezione obrazy dla zapytania jesień gify

                              PIOSENKA DO NAUKI

                                   „JAMNICZEK”

 1. Popatrzcie na jamniczka! Wyturlał się z koszyczka,                                                   Zaczaił się na babcię i porwał babci kapcie.                                                            Ref.: A jak spał, a jak spał, taką grzeczną minę miał!
 2. Poszarpał chustkę w róże i zrobił dwie kałuże,                                                              i moją nową lalkę zaciągnął pod wersalkę.                                                              Ref.: A jak spał...
 3.  A teraz gdzieś ucieka i szczeka, szczeka, szczeka.                                                 Łapiemy więc jamniczka, niech wraca do koszyczka.                                                 Ref.: A jak spał...
 4.   Pod stołem jest koszyczek, w koszyczku śpi jamniczek.                                         Jamniczek sobie śpi (pss...). Jak się zbudzi, będzie zły!!!
WIERSZ DO NAUKI
  „Moja rodzina”
Znalezione obrazy dla zapytania rodzina gify
Moja rodzina, choć bardzo liczna
jest dobra, miła i sympatyczna.
I choć czasami wytrzymać trudno,
to daję slowo nie jest w niej nudno.

Każdy ma swoje upodobania:
jeden do nauki, drugi do spania
Lecz wszyscy bardzo się kochamy 
i zawsze w życiu sobie radę damy!


Miesiąc wrzesień

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

1. Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej

2. Budowanie między dziećmi relacji pełnych ciepła i wzajemnej akceptacji

3. Wdrażanie do dbałości o ład i porządek w najbliższym otoczeniu

4. Wdrażanie do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa

5. Poznanie obecnej pory roku - jesieni


        Wiersz B. Gładkowskiej                                                  


   Piosenka sł. M. Terlikowska,  muz.  L. Miklaszewski

            „Jesienny wiatr”                                                                                   

        Wpadł wiatr do parku i zaszumiał:                                                 

         - Taki dziś jestem zalatany!                                                                                                   

        W głowę podrapał się i westchnął,                                                     

        aż pospadały z drzew kasztany.                                                           

        Potem narzekał: - Tyle pracy,                                                         

        a zima blisko. Co to będzie?                                                                       

        Zrobił na trawie trzy fikołki,                                                                 

        aż poturlały  się żołędzie.                                                                     

                                                                                                        

     - Czasu mam mało- rzekł – już wokół                                                    

       robi się szaro, chłodno, mgliście….                                                      

       Gwizdnął na palcach, zachichotał                                                        

        i strącił z drzewa wszystkie liście .              

Znalezione obrazy dla zapytania obrazki dla dzieci witaj przedszkole                                  

                                                                                                               „Jestem sobie przedszkolaczek”

I.  Jestem sobie przedszkolaczek,

    nie grymaszę i nie płaczę,                                  

    na bębenku marsza gram:

    ram, tam, tam, ram, tam tam.

                      II. Mamy tu zabawek wiele,

                          razem bawić się weselej,        

                          bo kolegów dobrych mam:

                          ram, tam, tam, ram, tam, ta

III. Kto jest beksą i mazgajem,

  ten się do nas nie nadaje.

  Niechaj w domu siedzi sam:

  ram, tam, tam ram, tam, tam.

                  IV. Mamy klocki, kredki, farby

                     - to są nasze wspólne skarby.

                      Bardzo dobrze tutaj nam:

                      ram, tam, tam, ram, tam, tam.

 

 

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2015 / 2016

 

 Miesiąc październik


ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE

 1. Poznanie obecnej pory roku - jesieni

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych

3. Poznajemy zwierzęta wokół nas

4. Jak zwierzęta przygotowują się do zimy?

5. Wdrażanie do dbania o ład i porządekWIERSZ DO NAUKI  I.Bechlerowa 

"O jeżyku i kasztankach"


Pod kasztanem w gęstej trawie

usnął jeżyk po zabawie.

Właśnie zbudził się i ziewał,

gdy coś nagle spadło z drzewa.

Za nim drugie, trzecie też......

miało kolce tak jak jeż.

Spojrzał jeżyk, w bok uskoczył,

przerażony przetarł oczy.

Patrzę, patrzę i nie wierzę

czy to jeże czy nie jeże?

nie wiedziałem dotąd sam,

że zielonych braci mam.


PIOSENKA  sł. J. Porazińska, muz. M. Kaczurbina

"Uparty kotek"


Idzie, idzie kotek mały,

już go łapki robolały.

Miau, miau, miau, miau, miau, miau

idzie kotek miau, miau, miau.

Tam gdzie brzózka stoi siwa,

usiadł kotek, odpoczywa.

Miau, miau, miau, miau, miau, miau

usiadł kote, miau, miau, miau.

Wtem usłyszał głos z daleka:

"Kotku wracaj, mama czeka".

 

 

LISTOPAD


ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE

1. Poszerzanie wiadomości dotyczących obecnej pory roku - jesieni

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych i nawyków kulturalnych

3. Wdrażanie dzieci do higienicznego trybu życia, wpajanie zasad racjonalnego odżywiania się, przyzwyczajanie się         do systematycznego dbania o swoją czystość osobistą.

4. Kształtowanie umiejętności słuchania, śpiewania i wyrażania muzyki.

5. Wdrażanie do dbania o ład i porządek.

 

WIERSZ DO NAUKI

"O JEŻYKU I KASZTANACH"

Pod kasztanem w gęstej trawie usnął jeżyk po zabawie.

Właśnie zbudził się i ziewał, gdy coś nagle spadło z drzewa.

Za nim drugie, trzecie też.... miało kolce tak jak jeż.

Spojrzał jeżyk w bok uskoczył, z przerażenia przetarł oczy.

-Patrzę, patrzę i nie wierzę, czy to jeże czy nie jeże?

Nie wiedziałem dotąd sam, że zielonych braci mam.

Lecz ja w norce mam mieszkanie! A gdzie one? Na kasztanie!

Już nie pytał więcej o nic, zmykał jakby ktoś go gonił.

Sapał, mruczał głosem gniewnym: - niechcę mieć zielonych krewnych!

 

PIOSENKA DO NAUKI

"JESTEM DUŻY"

Taki niby jestem duży, ale przecież wielki zuch.

Sam się myję i ubieram, obiad zjadam już za dwóch.

refren: Choć trzy latka tylko mam zawsze sobie radę dam

Choć trzy latka tylko mam, radę sobie dam.

Bardzo ładnie narysuję domek, kotka, kwiatki dwa.

Tańczę walca na paluszkach, ładnie śpiewam la, la, la.

refren: Choć trzy latka....

Umiem pomóc tacie, mamie, o zabawki bardzo dbam.

I nie płaczę już w przedszkolu, bo ja tam nie jestem sam.

refren: Choć trzy latka....

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE 

GRUDZIEŃ

1. Zapoznanie z charakterystycznymi zmianami zachodzacymi w przyrodzie w związku z nadejściem zimy.

2. Poznanie własnego ciała poprzez różnorodne zabawy.

3. Wzmacnianie więzów w rodzinie, zachęcanie dzieci do uczestnictwa w przygotowaniach do świąt.

4. Zapoznanie dzieci ze zwyczajami i tradycjami świąt Bożego Narodzenia

5. Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej - zabawy z sylabami, kształcenie umiejetności uważnego słuchania  utworów literackich. 


WIERSZ DO NAUKI

"MIKOŁAJU"

Dobry święty Mikołaju,

Wszystkie dzieci cię kochają,

Usiądź sobie między nami,

Obdarz dzieci prezentami.

 

PIOSENKA DO NAUKI


"CHOINKA PRZEDSZKOLAKÓW"


Ubierzemy dziś choinkę w kolorowe bombki,

Zawiesimy srebrny łańcuch i czerwone wstążki.


ref.: Bo najpiękniejsza będzie choinka w sali przedszkolaków,

I najpiękniejsze będą prezenty dla małych i starszaków.

 

Świecą srebrne gwiazdki wkoło, i lampki mrugają.

Moc uścisków i radości przedszkolakom dają.

 

ref.: Bo najpiękniejsza będzie choinka w sali przedszkolaków...

 

 


ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE

STYCZEŃ


1. Kształtowanie uczucia szacunku i przywiązania do Dziadków, rozwijanie życzliwości, troskliwości i sympatii do ludzi

    starszych.

2. Przeżywanie nastroju oczekiwania, przygotowania do wspólnej zabawy na balu w przedszkolu.

3. Bezpiecznie bawimy się na śniegu, uświadomianie dzieciom konieczności przestrzegania zasad zabaw na śniegu.

4. Poznajemy przyrodę - obserwacja zmian zachodzacych zimą, występujacych zjawisk atmosferycznych, np.; opady

   śniegu, mgły, obniżająca się temperatura.

 

 

 

WIERSZ DO NAUKI

"NIECHAJ DZIADZIO Z BABCIUNIĄ"


Niechaj dziadzio z babciunią tak nam długo żyją,

Póki komar i mucha morza nie wypiją.

A ty mucho i ty komarze, pijcie wodę powoli,

Aż się dziadzio i babcia nażyją do woli!

 

 

PIOSENKA DO NAUKI

"TRALALA DLA BABCI I DZIADKA"

Namaluję łąkę, a na łące w kwiatach

czerwoną biedronkę dla babci i dziadka.


ref.; tralala, tralala dla babci i dziadka.


Przykleję serduszko, różyczkę i bratka

i słodkie jabłuszko dla babci i dziadka.


ref.: tralala, tralala dla babci i dziadka.


 

 

 

LUTY  

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE

1. Obserwacja charakterystycznego zimowego krajobrazu. Dbałość o higienę: przebywanie na świeżym powietrzu, uczestnictwo w zabawach i spacerach.

2. Doskonalenie umiejętności samodzielnego ubierania się.

3. Zapoznanie z literaturą dziecięcą o tematyce zimowej.

4. Rozumienie potrzeby dokarmiania ptaków w zimie.

5. Utrwalanie nazw kolorów podstawowych.

6. Rozbudzanie ciekawości i potrzeby wyjaśniania zjawisk w otaczającym świecieWiersz do nauki:

Kolorowe klocki dostał Krzyś od mamy,

a wszystkie kolory dobrze chyba znamy:

są klocki zielone jak wiosenna trawa,

są klocki brązowe jak poranna kawa,

są klocki niebieskie jak kwiaty na łące,

są klocki żółciutkie - zupełnie jak słońce!

z takich barwnych klocków zbudował Krzyś domy

aż z tego wysiłku zrobił się czerwony!


PIOSENKA DO NAUKI: TRZY KOLORY PANI ZIMY

I

Wkoło zima biała śniegu nasypała.

Ref. Białe domy, białe drzewa, białe płatki lecą z nieba.

II

Czarna wrona kracze i po śniegu skacze.

Ref. Białe domy...

III

Przy karmniku małym ćwierka wróbel szary.

Ref. Białe domy....

MARZEC


Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu udolnień oraz kształtowanie czynności

intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.

2. Kształtowanie  u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie

w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek

3. Poznawanie zwiastunów wiosny.

4. Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Wielkanocy.

5. Wprowadzanie dzieci w świat wartościestetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania

się poprzez muzykę, taniec, śpiew.


wiersz D. Gellner  "Bałwan i walizka"

Patrzcie! Bałwan wziął walizkę i pakuje rzeczy wszystkie.

Biały śnieg i srebrny lód do walizki dał na spód.

Potem wrzucił sopli furę i lodową śliską górę.

Rondel z głowy zdjął i schował, wreszcie sam się zdecydował

I śniegowe strojąc miny rzekł - Ogłaszam koniec zimy!!!


piosenka "Wiosenna piosenka"

Zima się skończyła, wiosny nadszedł czas.

Łąka się zbudziła, zbudził się i las.

refren: 

Kukułeczka głośno kuka kuku, kuku

Bociek żabki sobie szuka

mniam, mniam, mniam.


Hopsasa do lasa, każdy biegnie sam.

Kwiatków cała masa rośnie tu i tam.

refren:

Kukułeczka głośno kuka.....


KWIECIEŃ

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

1. Rozbudzanie ciekawości i potrzeby wyjaśniania zjawiskzachodzacych w otaczajacym świecie.

2. Obserwacja charakterystycznego krajobrazudla nowej pory roku. zapoznanie z literaturą

    dziecięcą o tematyce wiosennej.

3. Budowanie dzieciecej wiedzy o świecie społecznym - moja miejscowość.

4. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania

    się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.


WIERSZ DO NAUKI  "O zagubionym kotku" I. FabiszewskiejIdzie drogą kotek mały, już go łapki rozbolały.

Bardzo smutną minę ma. Czy do domu drogę zna?

Szuka kotek swego domu. Wyszedł z niego po kryjomu.

A gdzie mieszka? nie wie sam, może tu, a może tam.

Jak mu pomóc? nie wiem sama. O już idzie moja mama.

Mama pyta: kotku miły, czy twe łapki zabłądziły?

Twoją mamę dobrze znam, lecz nie wychodź kotku sam.

Przytuliła mama kotka, jak to dobrze, że ją spotkał.


PIOSENKA DO NAUKI "Święto Ziemi" sł. A. Żurawska, muz.K. Żesławski


Nie wyrzucam w lesie śmieci, tak nie robią grzeczne dzieci.

ref.Święto Ziemi, więc pamiętam o roślinach i zwierzętach.

Karmię ptaki i wiewiórki, dbam o czystość na podwórku.

ref.Święto......

 

 

 

MAJ 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

1. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społeczne do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej:

2. Rozwijanie umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

3. Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, aby wiedziały co jest dobre, a co złe;

4. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym i przyrodniczym.

 

WIERSZ DO NAUKI

DLA MAMY I TATY

Gdy ciekawski jest maluszek, 

nie wystarczy mu zabawa...

Bo kto wyrósł już z pieluszek

chciałby co dzień świat poznawać!

 

Umiem stawiać z klocków wieże.

Sama myję buzię, ręce....

Lecz powiedzmy sobie szczerze:

Chcemy co dzień umieć więcej!

 

 

                                                                           

PIOSENKA DO NAUKI

DROGA MAMO, DROGI TATO

Czemu krowa daje mleko? Czy Afryka jest daleko?

Ile jedna mrówka waży? O czym księżyc nocą marzy?

ref:

Droga mamo, drogi tato odpowiedzcie dziecku na to} bis

 

Jak się robi marmoladę? po co wąsy nosi dziadek?

Gdzie jest słońce gdy nie świeci? Skąd się biorą małe dzieci?

ref:

Droga mamo, drogi tato odpowiedzcie dziecku na to} bis

 

 

CZERWIEC

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE


1. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych

     realcjach z innymi.

2. Poznawanie ludzi różnych ras.

3. Poznajemy porę roku lato, charakterystyczne cechy lata.

4. Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności

    wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew.


              WIERSZ DO NAUKI

           I. Salach "Wakacje"


Pojedziemy na wakacje, razem z mamą, razem z tatą

Zabierzemy piłkę, namiot i skakankę. Co ty na to?

Słońce, woda, las już czeka. Wszystkie dzieci woła.

Zabawimy się wesoło, przed powrotem do przedszkola.


              PIOSENKA DO NAUKI

U. Kozłowska, R Dziekański  "Wesoły pociąg"


I. Ciuf- ciuf- ciuf!  Puf- puf- puf! Pociąg się odzywa.

Ruszać czas, czeka nas przygoda prawdziwa.


ref. Nasz wesoły pociąg, już opuszcza stacje.

Razem pojedziemy na piękne wakacje.


II. Ciu-ciuf-ciuf! Puf-puf-puf! Pociąg nie poczeka.

Jechać czas, czeka nas, morze, las i rzeka.


ref. Nasz wesoły pociąg.......
Copyright © 2015 Sebastian Igiel & Paweł Karski