Przedszkole nr 2 im. Janint Porazińskiej w Darłowie
BIP Przedszkole nr 2 w Darłowie

Dyrektor Przedszkola nr 2 w Darłowie informuje, że zakończył się I etap rekrutacji  na wolne miejsca w przedszkolu na rok szkolny 2018/2019. Mamy jeszcze miejsca  dla dzieci na pobyt całodzienny -  5 miejsc (ur. 2012 lub 2013) oraz 9 miejsc  dla dzieci na pobyt 5 godzinny (ur. 2012,2013r.)

I Pajacyki
II Muchomorki
III Motylki
IV Słoneczka
V Biedronki
VI Stokrotki
VII Jagódki
 
Opłaty
Pracownicy Przedszkola
Dokumenty Przedszkola
 
Przekaż 1% swojego podatku na fundusz wieczysty "Przedszkole Dwójeczka
Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła
I Pajacyki

 

 

 

ROK SZKOLNY 2017 / 2018

Wrzesień

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

 

 • Wdrażanie do samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych: zdejmowanie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni i sali.
 • Wzajemne poznawanie imion dzieci i osób dorosłych z grupy.
 • Wdrażanie do podejmowania prób wspólnych zabaw.
 • Zapoznanie z kącikami zainteresowań.
 • Rozpoznawanie znaczków rozpoznawczych, wyjaśnienie do czego służą.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw, rozróżnianie ich za pomocą wzroku, smaku, dotyku i węchu.
 • Rozwijanie poczucia rytmu.

 

Nauka rymowanki o Lalusiu:

Laluś to jest piesek Lenki,
jej nie słucha też.
Psoci, niszczy, biega, szczeka,
taki z niego pies.


Nauka piosenki pt. "Maszeruje mała Ania":

Maszeruje mała Ania
razem z rodzicami,
Głośno spiewa im piosenkę
z wiatrem i ptakami.

ref: La, la, la, spiewaj też,
la, la, la, jeśli chcesz.

Opowiada o przedszkolu
i o miłej pani, o zabawkach i o swojej
przyjaciółce Hani.

ref: La, la, la, spiewaj też,
la, la, la, jeśli chcesz.

 


Październik 2017

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

1)   Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

2)   Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy rówieśniczej);

3)   Podawanie informacji o sobie (określanie cech fizycznych) i swojej rodzinie;

4)   Rozwijanie umiejętności wskazywania i nazywania wybranych części ciała;

5)   Prawidłowe posługiwanie się liczebnikami: jeden, dwa;

6)   Poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego;

7)   Zachęcanie do wypowiadania się całymi zdaniami.

8)   Poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu.


 

Wiersz do nauki:
"Mam trzy lata"
Irena Suchorzewska

Mam trzy lata, trzy i pół,
Brodą sięgam ponad stół.
Do przedszkola chodzę z workiem
I mam znaczek z muchomorkiem.

Pantofelki ładnie zmieniam,
Myję ręce do jedzenia.
Zjadam wszystko z talerzyka,
Tańczę, kiedy gra muzyka.


Umiem wierszyk o koteczku,
O tchórzliwym koziołeczku
I o piesku co był w polu,
Nauczyłam się w przedszkolu.


Piosenka do nauki
pt.:"Kotek Puszek"

Kotek Puszek z czarną łatką
Dziś w przedszkolu był z Agatką,
A z kieszeni u fartuszka
Wyglądały małe uszka.

Nagle ruszył się fartuszek,
Na podłogę skoczył Puszek,
Teraz, kotku, będziesz z nami,
My już ciebie nie oddamy!

 


LISTOPAD 2017

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

- Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w
   tym, co jest dobre, a co złe;

- Rozpoznawanie kształtów liści, dopasowywanie ich do odpowiednich obrazków; poznawanie
   nazw wybranych drzew;

- Rozwijanie mowy i koncentracji uwagi;

- Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią;

- Poznawanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy;

- Wdrażanie do dbania o zdrowie – poznanie czynników sprzyjających dbaniu o zdrowie;Wiersz do nauki: "Jesienna szaruga"

  

Deszcz po szybie ścieka
sza, sza, sza
,
kapią krople deszczu
pla, pla, pla.

Wiatr piosenkę śpiewa
uu, uu, uu,
szumią z wiatrem drzewa
szu, szu, szu
 


Piosenka do nauki "Deszczyk"

Pada, pada, deszczyk pada,
deszczu już za wiele,
deszczu już za wiele.
Pójdę do przedszkola,
bo mi tam weselej,
bo mi tam weselej.

Pożycz, pożycz mi, babuniu,
swego parasola,
swego parasola.
Chociaż deszczyk pada,
pójdę do przedszkola,
pójdę do przedszkola

 

 

Grudzień 2017

 • Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.
 • Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą. Rozpoznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy.
 • Wdrażanie do przestrzegania reguł i zasad obowiązujących w grupie.
 • Udział dzieci w organizowanych uroczystościach przedszkolnych-spotkanie z mikołajem.
 • Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną poprzez świadome uczestnictwo w uroczystościach rodzinnych.

 

Wiersz do nauki: "Choineczka" I. Salach

Choineczka mała
w lesie sobie stała.
Wiatr ją lulał do snu,
więc się kołysała.

Przywieźli ją ludzie
po zmarzniętej grudzie.
Teraz cieszy dzieci.
Widzicie, jak świeci?


Piosenka do nauki: "Wesoła choinka"

Na gałązce choinkowej wiszą dwa jabłuszka.
Przy jabłuszku pierwszym pajac, przy drugim kaczuszka.
Pajac biały jest jak piekarz, mąkę ma na brodzie,
A kaczuszka złota, jakby kąpała się w miodzie.

Choinka, choinka, wesoła choinka!

Popatrz mamo - woła Krysia - Jak ten pajac skacze!
A czy słyszysz - mówi mama - jak kaczuszka kwacze?
Pajac skacze, kaczka kwacze, posłuchajcie sami,
A zajączek tuż, tuż obok rusza wąsikami.

Choinka, choinka, wesoła choinka!

 

Styczeń 2018

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

 1.  Uświadamianie konieczności dokarmiania zwierząt w trudnych, zimowych warunkach.
 2.  Poznanie gatunków zwierząt żyjących w ekosystemie leśnym.
 3.  Uświadamianie niebezpieczeństw wynikających z zabawy w niewłaściwych miejscach.
 4.  Wdrażanie do wypowiadania się na temat swojej rodziny: jak mają na imię dziadkowie i jak spędzamy z nimi czas.
 5.  Kształtowanie świadomości zdrowego trybu życia: zdrowa żywność, przebywanie na świeżym powietrzu. 

Wiersz do nauki:
"Dziadkowie" autor B. Szelągowska

„Babcia i dziadek
są tacy wspaniali
i zawsze chętnie
bawią się z nami.
Lubimy z Wami
spędzać czas.
Babciu i dziadku
kochamy was!”

Piosenka do nauki:
"Walczyk dla babci i dziadka"

Tańczymy dla babci walczyka,
niech niesie się wkoło muzyka.
Ref. Niech płynie muzyka na cały świat,
żyj babciu, żyj nam sto lat!
Tańczymy dla dziadka walczyka,
niech niesie się wkoło muzyka.
Ref. Niech płynie muzyka na cały świat,
żyj dziadku, żyj nam sto lat!

 

 


Luty 2018 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

- Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych  

  potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji;

- Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z 

  dziećmi i dorosłymi;

- Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz

  rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

- Rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfikowania;

- Wdrażanie do dbania o swoje zdrowie; orientowanie się w zasadach zdrowego odżywiania.

  

Wiersz do nauki: 

"Co lubimy ?"  Iwona Salach


Lubimy jabłuszka

i słodziutkie gruszki,

na sliwki jesteśmy

wielkie łakomczuszki.

Marchewkę chrupiemy

jak małe zajączki

pomidory też zjadamy

gdy wpadną nam w rączki. Marzec 2018


ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

 • Umożliwienie dzieciom okazji do poznawania zjawisk przyrodniczych i zmian zachodzących w przyrodzie wiosną.
 • Poznawanie zasad ochrony przyrody i środowiska naturalnego.
 • Liczenie w zakresie liczby trzy. Tworzenie zbioru trzyelementowego.
 • Poznawanie czynników potrzebnych do rozwoju roślin.
 • Poznawanie zwyczajów i tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi


Wiersz do nauki:

"Wiosna ogrodniczka" autor: B. Szelągowska  

Przyszła do nas wiosna
Nasionka posiała
Ogrzała je słoneczkiem
Deszczykiem podlała
Na łąkach i w ogrodach
Zakwitły śliczne kwiatki
Krokusy, przebiśniegi
żonkile i bratki.


Piosenka do nauki:

"Spotkanie z wiosną" autor: Bożena Forma

Ciepły wietrzyk powiał dzisiaj.
Słychać świergot ptaków.
A w ogrodzie spotkać można
miłych przedszkolaków.

Ref:
Wiosna wiosna przyszła do nas
bierzmy się za ręce.
Pośród młodej bujnej trawy
kwiatów coraz więcej.


Kwiecieweń 2018 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

 •  Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej dzieci podczas zabaw i zajęć ruchowych.
 •  Kształtowanie umiejętności językowych: poprawności językowej i gramatycznej .
 •  Doskonalenie spostrzegawczości , uważności i dokładności w wykonywanych zadaniach
 •  Poznawanie wybranych dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi.
 •  Przypominanie dzieciom zasad zgodnej , bezpiecznej zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 •  Poznawanie zasad ochrony przyrody.
 •  Rozbudzanie zainteresowań własną miejscowością.
 •  Rozwijanie poczucia przynależności narodowej.


Wiersz do nauki:

S. Kraszewski "Śmieciu precz"

Gdy rano słońce świeci,
wybiegają na dwór dzieci.
Miotły, szczotki idą w ruch,
bo dokoła wielki brud.
Śmieciu precz, brudzie precz!
Ład, porządek dobra rzecz!
Tu papierek od cukierka.
Tam po soku jest butelka.
Ówdzie puszka po napoju.
I pudełko może twoje.
Żyć nie można w bałaganie.
Więc się bierzmy za sprzątanie.
Zmykaj śmieciu do śmietnika.
Bałaganie, brudzie znikaj!


Piosenka do nauki:


K. Bayer "Tak się bawimy"

1.Idą małe misie,
brzuszki głodne mają.
Małe misie, małe misie
miodku dziś szukają.

Ref. Tak, tak, tak,
miodku dziś szukają. (bis)

2.Idą małe kaczki,
krótkie nóżki mają.
Małe kaczki, małe kaczki
wesoło tupają.

Ref. Tak, tak, tak,
wesoło tupają. (bis)

3.Idą długie węże,
chociaż nóg nie mają.
Długie węże, długie węże
zwinnie się ruszają.

Ref. Tak, tak, tak,
zwinnie się ruszają. (bis)


maj 2018

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

 

 •  Oglądanie kwitnących roślin – zwrócenie uwagi na zawarte w nich piękno.
 •  Poznanie nazw i wyglądu zwierząt zamieszkujących łąki.
 •  Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych.
 •  Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe.
 •  Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania wierszy, opowiadań  - opowiadanie treści własnymi słowami.
 •  Wyrażanie muzyki ruchem, zachęcanie do wypowiadania się na temat usłyszanego utworu.
 •  Uczestniczenie w zabawach naśladowczych – naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt.
 •  Poznawanie różnych zawodów i narzędzi niezbędnych do wykonywania określonego zawodu.

wiersz do nauki:

Zielone żabki nad zielonym stawem
urządziły sobie zieloną zabawę.
W zielone się listki ślicznie wystroiły
i w zielonej trawie walczyka tańczyły.
A kiedy pod wieczór były już zmęczone,
to z pasikonikiem
zagrały... w zielone.


piosenka do nauki:

Urosły w ogrodzie
piękne tulipany.
Bukiet z nich zrobimy
specjalnie dla mamy.

Raz, dwa, trzy,
raz, dwa trzy.
Żółte i czerwone
każdy z nich ciekawie
zerka w inną stronę.

 

Copyright © 2015 Sebastian Igiel & Paweł Karski