Przedszkole nr 2 im. Janint Porazińskiej w Darłowie
BIP Przedszkole nr 2 w Darłowie

Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Darłowie informuje, że zakończyła się rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2017/2018. Możemy jeszcze przyjąć 5 dzieci urodzonych w 2013 roku na pobyt pięciogodzinny ( II zmiana, godziny pobytu 12,00 do 17,00)

I Muchomorki
II Motylki
III Pszczółki
IV Słoneczka
V Biedronki
VI Stokrotki
VII Maczki
 
Opłaty
Pracownicy Przedszkola
Dokumenty Przedszkola
 
Przekaż 1% swojego podatku na fundusz wieczysty "Przedszkole Dwójeczka
Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła
V Biedronki

ROK SZKOLNY 2016/2017

Znalezione obrazy dla zapytania NOWY ROK SZKOLNY PRZEDSZKOLE

 

CZERWIEC


Znalezione obrazy dla zapytania SŁOŃCE gif

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

 1. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń  w sposób zrozumiały dla innych.
 2. Wdrażanie do dbania o swoje zdrowie i bezpiecznego organizowania sobie czasu wolnego podczas okresu wakacyjnego.
 3. Umożliwienie dzieciom obcowania z przyrodą– spacery , obserwacje.
 4. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.
 5. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej.

WIERSZ DO NAUKI NA PAMIĘĆ
„Wakacyjne rady”
Z. Beszczyńska                                                            

 Głowa nie jest od parady

i służyć ci musi dalej.

Dbaj więc o nią i osłaniaj,

kiedy słońce pali.

Gdy huczą grzmoty,

szumi ulewa,

nie chroń się nigdy

pod wysokie drzewa.

Płynie w rzeczce woda,

chłodna, bystra, czysta.

Tylko przy dorosłych 

z kąpieli korzystaj!

Urządzamy grzybobranie.

Jaka rada stąd wynika?Gdy jakiegoś grzyba nie znasz,

nie wkładaj do koszyka.

Coś tam pełznie w trawie.

Wąż? A może żmija?

I węża, i żmiję

z daleka omijaj.

 


PIOSENKA DO NAUKI NA PAMIĘĆ

"Lato płynie do nas"

sł. K.Zuchora, muz. K. Kwiatkowska

MAJ

 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

 

 1. Rozwijanie sprawności ruchowej organizmu dzieci, umiejętne współdziałanie dzieci w parach – ( troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcenie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych).
 2.  Doskonalenie sprawności manualnej dzieci poprzez różnorodne ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do nauki pisania.
 3.  Motywowanie dzieci do doskonalenia umiejętności czytania.
 4.  Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat wiosennego poznawania przyrody.
 5. Rozwijanie technicznych i plastycznych zainteresowań dzieci.
 6. Kształtowanie u dzieci umiejętności  zgodnego współdziałania poprzez zabawę, kształtowanie nawyków kulturalnych w stosunku do drugiej osoby.
 7. Rozwijanie i budowanie systemu wartości, tolerancji, znajomości swoich praw tak, aby dzieci lepiej orientowały się co jest dobre, a co złe.
 8. Budzenie szacunku do rodziców i innych ludzi.
 
WIERSZ DO NAUKI NA PAMIĘĆ
„Nasze małe miasteczko”

Nasze małe miasteczko

jest tu, nad rzeką Wieprzą,

nad Bałtykiem co szumi

najpiękniej jak umie.

 

Nasze małe miasteczko,

kiedy świeci pięknie słoneczko

lśni kolorów tysiącem,

jak kwiaty na letniej łące.

 

Gdy przyjedziesz tu do nas,

do małego Darłowa,

sam zobaczysz, że radość

w każdym kątku się chowa.

 


PIOSENKA DO NAUKI NA PAMIĘĆ

"Niech nam żyją..."

Dziś, gdy święto naszej mamy stańmy wszyscy w kole
Zaśpiewajmy, głośno, pięknie na całe przedszkole
Ref. 
Niech nam żyją, niech nam żyją ukochane mamy
Zdrowia, szczęścia, pomyślności, życzenia składamy (całość x 2)

Już będziemy zawsze grzeczni, mili, uśmiechnięci
Więc serduszka swe składamy z kwiatami w prezencie

Ref. 
Niech nam żyją…. (całość x 2)

Ustawimy się równiutko zatańczymy w koło
Mama z nami dziś zanuci piosenkę wesołą

Ref. Niech nam żyją…(całość x2)


 

KWIECIEŃ 


 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

 1. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.

 2. Wdrażanie do dbania o swoje zdrowie, orientowania się w zasadach zdrowego odżywiania i zdrowego trybu życia.

 3. Wdrażanie do bezpiecznego organizowania sobie czasu wolnego w przedszkolu i w domu.

 4. Wdrażanie dzieci do kontynuowania tradycji związanych ze świętami Wielkanocnymi.

 5. Umożliwienie dzieciom obcowania z przyrodą– spacery , obserwacje.

 6. Kształtowanie u dzieci postawy patriotycznej.

 7. Umożliwienie dzieciom poznania patronki przedszkola – Janiny Porazińskiej i jej bohaterów.


WIERSZ DO NAUKI NA PAMIĘĆ

„Piosenka wielkanocna”

(A. Galica)

Znalezione obrazy dla zapytania kurczak wielkanocny gif

Idą święta, wielkanocne idą święta.
O tych świętach każdy zając pamięta.
Do koszyczka zapakuje słodycze
i na święta ci przyniesie moc życzeń.
Idą święta, wielkanocne idą święta.
O tych świętach i kurczątko pamięta.
W żółte piórka się ubierze, wesołe
wśród pisanek będzie biegać po stole.
Idą święta, wielkanocne idą święta.
O tych świętach nasz baranek pamięta.
Ma na szyi mały dzwonek dźwięczący,
będzie dzwonił, będzie skakał po łące.
Idą święta, wielkanocne idą święta.
O tych świętach każde dziecko pamięta.
Pomaluje jajka w kwiatki i w gwiazdki,
zrobi na pisankach śliczne obrazki.

 

Idą święta, wielkanocne idą święta.O tych świętach każdy zając pamięta.Do koszyczka zapakuje słodyczei na święta ci przyniesie moc życzeń.
Idą święta, wielkanocne idą święta.O tych świętach i kurczątko pamięta.W żółte piórka się ubierze, wesołewśród pisanek będzie biegać po stole.
Idą święta, wielkanocne idą święta.O tych świętach nasz baranek pamięta.Ma na szyi mały dzwonek dźwięczący,będzie dzwonił, będzie skakał po łące.
Idą święta, wielkanocne idą święta.O tych świętach każde dziecko pamięta.Pomaluje jajka w kwiatki i w gwiazdki,zrobi na pisankach śliczne obrazki.

 

 

 

PIOSENKA DO NAUKI NA PAMIĘĆ

"Kwiecień"

     sł. T. Ferenc, K. Kwiatkowski)


1. Idzie za kwietniem rowem zielonym 
pierwsza stokrotka w śniegu kwietniowym. 
Na skrawku ciepła, na zimna brzeżku, 
kwiat przebiśniegu usiadł w dołeczku. 

ref: Kwiecień, plecień, 
bo przeplata. 
trochę zimy, 
trochę lata. (bis) 

2. Śniegiem sypnęło; czy kwiaty wschodzą 
na pożegnanie ostatnim mrozom? 
Uderza wiosna o skrzydła ptakom 
śpiew się poturlał z góry po dachu.

 

ref: Kwiecień, plecień...

 

 

 


MARZEC

 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

 

 1. Rozwijanie sprawności ruchowej organizmu dzieci, umiejętne współdziałanie dzieci w parach – (troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych).
 2. Doskonalenie sprawności manualnej dzieci poprzez różnorodne ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do nauki pisania.
 3. Motywowanie dzieci do doskonalenia umiejętności czytania.
 4. Wzbogacanie wiedzy na temat wiosennego poznawania przyrody ( budowanie dziecięcej wiedzy o świeci społecznym, przyrodniczym).
 5. Rozwijanie plastycznych i technicznych zainteresowań dzieci.
 6. Kształtowanie u dzieci umiejętności zgodnego współdziałania poprzez zabawę, kształtowanie nawyków kulturowych w stosunku do drugiej osoby.
 7. Rozwijanie i budowanie systemu wartości tak, aby dzieci lepiej orientowały się co jest dobre, a co złe.

 

 

 

WIERSZ DO NAUKI NA PAMIĘĆ

„Czary”

(I. Salach)

Kwiaty rosną, ptaszek śpiewa
zielenią się drzewa:
i w ogrodzie i na polu,
a nawet w przedszkolu.
Idą raźno przedszkolacy
wielce się dziwują.
Skąd te zmiany, może czary
nad wszystkimi panują?
To nie czary, to są dary

nowej pory roku.
Do ogrodu biegnij prosto

a spotkasz się z ...     (wiosną).

Znalezione obrazy dla zapytania pani wiosna obrazek


PIOSENKA DO NAUKI NA PAMIĘĆ

"Wkrótce wiosna"

     ( B. Lewandowska)

1. Pierwszy obudził się pierwiosnek.
 Potem chochoły spadły z róż.
 Skowronek śpiewem wołał wiosnę,
 żeby na pole wyszła już!

 ref: Bo zima, bo zima każdemu obrzydła.
 Niech słońce da jej pstryczka w nos!
 Niech wiosnę, niech wiosnę przyniosą na skrzydłach
 bociek, jaskółka, szpak i kos.

 2. Złoto błysnęło na leszczynach.
 Zapach obudził senny ul.
 Wiosenną orkę chcą zaczynać

 głodne gawrony z pustych pól.

LUTY

Znalezione obrazy dla zapytania FERIE GIF


 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

1. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.

2. Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania się podczas uprawiania sportów i zabaw zimowych oraz bezpiecznego organizowania sobie czasu wolnego w przedszkolu oraz w domu.

3. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

4. Kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania umiejętności pisania.

Znalezione obrazy dla zapytania FERIE GIF

WIERSZ DO NAUKI NA PAMIĘĆ

„Zimowe wskazówki”

Bożena Forma

Każdy saneczkarz musi uważać,

by zagrożenia nigdy nie stwarzać.

O zjazdach żadnych wręcz nie ma mowy,

gdy obok górki mkną samochody.

Narciarze! Proszę z trasy nie zbaczać.

Na strome zjazdy proszę uważać.

Ćwiczyć zakręty i hamowanie,

wtedy nikomu nic się nie stanie.

Na zamarznięte rzeki, jeziora,

nawet, gdy dobry kolega woła,

nie wolno wchodzić! To zabronione!

Lód się załamie i człowiek tonie!

Najbezpieczniejsze są lodowiska,

bo chociaż tafla na nich jest śliska,

sztucznie zrobiona i gładka cała,

jazda na łyżwach po nich wspaniała.

 

PIOSENKA DO NAUKI NA PAMIĘĆ

"Ufoludki"

     ( sł. i muz, D. i K.  Jagiełło)

 

I. Gdzieś na krańcach galaktyki

tam, gdzie gwiazdy wciąż mrugają,

zamieszkują ufoludki,

co na głowach czułki mają.

 

Są zielone tak jak żabki

i gumowe mają stroje,

kiedyś może nas odwiedzą,

jednak tego się nie boję.

 

Ref. Ufoludki, ufoludki

są przyjazne tak jak kotki,

a kto mówi, że są groźne,

ten rozsiewa zwykłe plotki

 

II. Podróżują w swych rakietach,

przemierzając kosmos cały.

Chciałbym robić to, co one,

jednak jestem jeszcze mały.

 

Gdy dorosnę jestem pewien,

że odwiedzę ich planety,

może nawet mnie zaproszą

do środka swej rakiety.

 

 

STYCZEŃ


ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:


1.Rozwijanie sprawności ruchowej organizmu dzieci, umiejętne współdziałanie dzieci w parach - ( troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcenie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych).

2. Doskonalenie sprawności manualnej dzieci przez różnorodne ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do nauki pisania.

3. Wzbudzanie u dzieci poszanowania i szacunku dla osób starszych.

4. Motywowanie dzieci do doskonalenia umiejętności czytania.

 

5. Wzbogacenie wiedzy na temat zimowego poznawania przyrody.

6. Rozwijanie technicznych i plastycznych zainteresowań dzieci.

 

7. Kształtowanie u dzieci umiejętności zgodnego współdziałania działania poprzez zabawę, kształtowanie nawyków kulturalnych w stosunku do drugiej osoby.

8. Rozwijanie i przestrzeganie przez dzieci zasad bezpieczeństwa zimową porą roku.

 

Znalezione obrazy dla zapytania babci i daziadek gif

PIOSENKA DO NAUKI NA PAMIĘĆ

"Dla babci i dziadka"

Kiedy babcia była mała to sukienkę i fartuszek krótki miała.
Małe nóżki chude rączki i lubiła jeść cukierki oraz pączki.

Ref. I co , i co , że babcia nam urosła ,
że lat ma trochę więcej niż ja i brat i siostra.
I co , i co , to ważne że mam babcię ,
że bardzo kocham ją i śpiewać lubię z nią.

A gdy dziadek był malutki , to nie nosił adidasów tylko butki.
Nie miał wąsów ani brody , no i nie chciał jeść marchewki tylko lody!

Ref. I co , i co , że dziadek urósł trochę ,
że lat ma trochę więcej niż dwa plus trzy plus osiem.
I co , i co , to ważne że mam dziadka ,
że bardzo kocham go i lat mu życzę sto!

Dawno temu babcia z dziadkiem w piaskownicy się kłócili o łopatkę.
Dziś na spacer idą sobie , a gdy wrócą ja im kawę dobrą zrobię.

Ref. I co , i co , że trochę nam urośli ,
że nie są dzieciakami , że ważni z nich dorośli.
I co , i co , to ważne że są z nami ,
niech żyją długi czas i zawsze lubią nas.

 

WIERSZ DO NAUKI NA PAMIĘĆ

"Dla babci i dziadka"

Kochani dziś okazja rzadka

Mamy Dzień babci oraz Dziadka

Jak wiecie jest ich razem czworo

Co można stwierdzić , gdy się zbiorą

Wciąż mówią wtedy o swych latach , gdy jeszcze

Dzieckiem był nasz tata

A nasza mama bez swych lalek

Do łóżka nie chciała iść wcale

 

A teraz jak ten czas wciąż leci

Cieszą się dziećmi  swoich dzieci

I myślą widząc ich gromadkę

Że miło być babcią i dziadkiem

 

Więc dziś spróbujcie zapamiętać

Czym są dla dziadków ich wnuczęta

I pięknej szansy nie przegapcie

Kochajcie dziadków  swych i babcie


GRUDZIEŃ

Znaleziony obraz

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

 1. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń  w sposób zrozumiały dla innych.
 2. Wdrażanie do dbania o swoje zdrowie, orientowania się w zasadach zdrowego odżywiania i zdrowego trybu życia.
 3. Wdrażanie do bezpiecznego organizowania sobie czasu wolnego w przedszkolu i w domu.
 4. Wdrażanie dzieci do kontynuowania tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem.
 5. Kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania umiejętności pisania.
 6. Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej.

PIOSENKA DO NAUKI NA PAMIĘĆ

                       " GWIAZDKA"

Znaleziony obraz

Gdy pierwsza na niebie zapali się gwiazdka
i stoły obrusem nakryte.
Gdy wszyscy są w domu i ojciec i matka,
w świecznikach już palą się świece.
Radosną nowinę głoszą nam wszędzie 
i dzwony już dzwonią w zachwycie,
To znaczy, że nam się narodził Zbawiciel, 
ten, który nam dał wieczne życie.
Ref. Śpiewajmy Gloria! (4x)
Zielona choinka znów pięknie przybrana
i cieszą się znów wszystkie dzieci,
Za oknem śnieg biały płatkami się sypie 
i radość kolęda nam niesie.
W maleńkiej stajence, gdzie Jezus złożony 
wokoło zwierzęta i siano.
Tyś Bóg jest Najwyższy, o Jezu nasz Panie, 
Tobie radośnie śpiewamy.


 

 ŻYCZENIA DO NAUKI NA PAMIĘĆ

Wielkim półkolem się ustawiamy, 
naszym rodzicom życzenia składamy:
byście zawsze zdrowi byli
i nigdy się nie smucili,
żeby oczy Wasze nigdy nie płakały,
żeby usta Wasze się wesoło śmiały,
żeby każda mamusia 
kochała swe dzieci i mężusia,
żeby Was cieszyła każda życia chwila
i była tak piękna, jak skrzydła motyla,
żeby prezenty były udane,
a Święta w śniegu i niezapomniane!

 

LISTOPAD

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

 1. Kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowania dzieci do nabywania umiejętności pisania.
 2. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie przyrodniczym – kształtowanie wiedzy na temat zmian zachodzących w życiu roślin i zwierząt  w kolejnych porach roku.
 3. Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, aby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre,  a co złe.
 4. Doskonalenie sprawności manualnej dzieci poprzez różnorodne ćwiczenia grafomotoryczne.
 5. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacji i w dalszej edukacji.

 

 

PIOSENKA DO NAUKI NA PAMIĘĆ

” Szedł listopad”
(sł. K. Różecka, muz. F. Leszczyńska)

I.
Szedł listopad polną drogą,
zerwał liście z drzewa.
Pada deszcz, pada deszcz,
a ja sobie śpiewam.
II.
Zimne wiatry wieją polem,
idzie chłód, ulewa.
Pada deszcz, pada deszcz,
a ja sobie śpiewam.
III.
Słońce wstaje późnym rankiem,
ziemi nie ogrzewa.
Pada deszcz, pada deszcz,
a ja sobie śpiewam.

 

 


WIERSZ DO NAUKI NA PAMIĘĆ


„Pora wesoła”


(M. Głogowski)

 

Kto powiedział, że jesień jest smutna, 

że ma kolor szarego płótna, 

że jej prawie nie widać we mgle? 

Kto to wszystko powiedział? 

Ja nie! 

Dla mnie jesień to pora wesoła, 

roześmiana i gwarna jak szkoła! 

Lśniąca skórka kasztana na trawce, 

w odlot ptaków wpatrzona ciekawie. 

Jesień- roztargniona malarka- 

gubi farby po lasach i parkach, 

a ja biegam wciąż za nią z ochotą 

i znajduję brąz, czerwień i złoto. 

 

 

PAŹDZIERNIK

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

 • Rozwijanie sprawności ruchowej organizmu dzieci, umiejętne współdziałanie dzieci w parach
  (troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach
  sportowych)
 • Doskonalenie sprawności manualnej dzieci poprzez różnorodne ćwiczenia grfomotoryczne przygotowujące
  do nauki pisania
 • Poprzez zabawę doskonalenie w orientacji przestrzennej - utrwalanie strony lewej i prawej
 • Doskonalenie analizy i syntezy wyrazowej przygotowujacej do nauki czytania, odczytywanie prostych wyrazów
 • Wzbogacanie wiedzy na tamat jesiennego poznawania przyrody (budowanie dziecięcej wiedzy o świecie
  spolecznym, przyrodniczym)
 • Rozwijanie plastycznych i technicznych zainteresowań dzieci - zajęcia dodatkowe z plastyki (malowanie
  akwarelą, wyklejanki z jesiennych liści) "Mali badacze" - zajęcia dodatkowe
 • Kształtowanie u dzieci umijętności zgodnego współdziałania poprzez zabawę, kształtowanie nawyków
  kulturalnych w stosunku do drugiej osoby
 • Rozwijanie więzi rodzinnych i przyjacielskich wśród dzieci
 • Rozwijanie kompetencji czytelnyczych u dzieci poprzez poznanie liter, zabawy z literami, słowem, czytanie
  dzieciom różnych rodzajów literatury, legend, zabawy dramowe do usłyszanych utworów, samodzielnego
  wykonania książeczek, zaangażowanie rodziców w głośne czytanie dzieciom


 • PIOSENKA DO NAUKI "POMIDOREK"
  Wyrósł pomidorek mały i zielony,
  pięknie się rozejrzał na obie strony.
  Tam czerwony goździk, tutaj różę widzi,
  więc się zieloności swojej zawstydził.

  Pomi, pomi, pomidorek
  krasnym oblał sie kolorem,
  płaszczyk włożył gładki, nowy -
  pomi, pomi, pomidorowy

  A ten pomidorek
  dobrze jest nam znany, 
  dobrze jest nam znany, bardzo lubiany.
  Bo i kolor ładny i potrawa zdrowa - 
  zupa i sałatka pomidorowa.

  pomi, pomi, pomidorek...

  WIERSZ DO NAUKI "MOJA RODZINA"
  Moja rodzina, choć bardzo liczna,
  jest dobra, miła i sympatyczna.
  I choć czasami wytrzymać trudno,
  tro daję słowo - nie jest w niej nudno!

  Każdy ma swoje upodobania,
  jeden do nauki, drugi do spania.
  Lecz wszyscy bardzo sie kochamy
  i zawsze sobie w życiu radę damy.

 

 

 

WRZESIEŃ


Znaleziony obraz


 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:


 

 1. Rozwijanie sprawności ruchowej organizmu dzieci, umiejętne współdziałanie dzieci w parach – troska o zdrowie i sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych).
 2. Doskonalenie sprawności manualnej dzieci poprzez różnorodne ćwiczenia grafomotoryczne  przygotowujące do nauki pisania.
 3. Poprzez zabawę doskonalenie w orientacji przestrzennej – utrwalenie strony prawej i lewej.
 4. Doskonalenie analizy i syntezy wyrazowej przygotowującej do nauki czytania.
 5. Wzbogacenie wiedzy na temat jesiennego poznawania przyrody ( budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym)
 6. Rozwijanie plastycznych i technicznych zainteresowań dzieci.
 7. Kształtowanie u dzieci umiejętności zgodnego współdziałania poprzez zabawę, kształtowanie nawyków kulturalnych w stosunku do drugiej osoby.
 8. Rozwijanie i przestrzeganie przez dzieci zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu i jako uczestnika pierwszego ruchu drogowego.

 

PIOSENKA DO NAUKI NA PAMIĘĆ

"Do przedszkola..."

1.Rano budzę się, jaki piękny to czas,

słońce wstało już, a więc pora też wstać.

Szybko myję się, jem śniadanie i już

gotów jestem, bo chcę już iść, chcę już iść.


Ref. Do przedszkola, do przedszkola,

jak cudownie tutaj co dzień mija czas.

Do przedszkola, do przedszkola,

o tym już od rana marzy każdy z nas.


2.Pani czeka już i koledzy już są;

siadam w kole- to jest magiczny nasz krąg.

Obok siedzi Jaś, Weronika i Staś

tu bawimy się, więc przychodzę co dzień.

 

WIERSZ DO NAUKI NA PAMIĘĆ

"Jesień chodzi po lesie" 

(A. Warecka)

Jesienią, jesienią
lecą liście na ziemię,
lecą jabłka czerwone,
liście żółtozielone.
Jesienią, jesienią 
lecą z drzewa na ziemię
wielkie, twarde kasztany,
w liściach leżą schowane.
Jesień chodzi po lesie,
zbiera grzyby brązowe,
wiatr koszyki jej niesie
i orzechy w nie chowa. 

 

Copyright © 2015 Sebastian Igiel & Paweł Karski