Przedszkole nr 2 w Darłowie
menu
BiedroneczkiAnanaskiMisieGwiazdeczkiSówkiStokrotkiJagódki

 

Strona główna > Jagódki > Zamierzenia

Zamierzenia

Kwiecień

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

-Kształtowanie wrażliwości estetycznej podczas podejmowania różnorodnych działań plastycznych.

-Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich.                     

- Kształtowanie świadomej przynależności do narodu i kraju,

- Kształtowanie u dzieci świadomości własnej roli społecznej w rodzinie oraz ról innych jej członków i związanych z tym obowiązków.

 

Wiersz do nauki: „Kwoka”

Piosenka do nauki: „Powrót bociana” 


Marzec

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

- Rozwijanie czynnego słownika dziecka.

- Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.

- Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.

- Obserwowanie pogody marcowej oraz poznanie zjawisk atmosferycznych. Poszukiwanie zwiastunów wiosny-wycieczki i spacery.

- Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

- Poznawanie cech wiosennej pogody, nazywanie zjawisk atmosferycznych

- Poznanie nazw niektórych ptaków i wiosennych kwiatów

 

Wiersz do nauki: „Nadchodzi wiosna”

Piosenka do nauki: „Idzie wiosna”   

                                                                         

Luty

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE:

- Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.

- Obserwowanie przyrody w okresie zimy, uczenie dzieci otwierania oczu na wszystko, co się dzieje w przyrodzie zimą,

- Dostarczanie wiadomości na temat obiektów i zjawisk występujących w kosmosie,

- Rozwijanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek na temat kosmosu,

- Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami: najpierw, potem, na końcu.

- Dostarczanie wiadomości na temat obiektów i zjawisk występujących w kosmosie, w tym budowy Układu Słonecznego,

 

Wiersz do nauki: „Współczesny dinozaur”

Piosenka do nauki: „Ufoludki”

 

Styczeń

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE:

-Rozumie konieczność dokarmiania zwierząt w okresie zimy.

-Rozpoznaje i nazywa cechy charakterystyczne pór roku – zima.

-Śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, tańcach i muzykowaniu.

-Rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów.

-Wzbudzanie szacunku dla osób starszych, budowanie więzi rodzinnych.

 

Wiersz do nauki: „Babcia i Dziadek”

Piosenka do nauki: „Bałwan”

 

Grudzień

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

- Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku,

- Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności,

- Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku,

- Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków,

- Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów,

- Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej,

- Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

 

Wiersz do nauki: „Wigilia”

Piosenka do nauki: „Choinkowe całusy”

 

Listopad

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

-Obserwowanie przyrody jesienią, dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i przeżyciami;

-Obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany jakie zachodzą w przyrodzie;

-Doskonalenie poprawności gramatycznej wypowiedzi, wzbogacanie słownictwa;

-Poznawanie utworów literatury dziecięcej (opowiadań, bajek, wierszy i baśni);

-Liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych, zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika;

-Rozwijanie orientacji w przestrzeni i percepcji wzrokowej;

-Zachęcanie dzieci do dążenia posiadania i utrzymywania prawidłowej postawy ciała;

-Ćwiczenia narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem samogłosek, spółgłosek, krótkich tekstów

 

Wiersz do nauki: „Listopad”

Piosenka do nauki: „Dola parasola”

 

Październik

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

-Utrwalenie i usystematyzowanie wiadomości o obecnej porze roku,

-Uwrażliwienie na piękno przyrody w okresie jesieni,

-Pogłębienie wiadomości na temat zjawisk pogodowych charakterystycznych dla bieżącej pory roku,

-Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew owocowych oraz owoców i warzyw,

-Doskonalenie poprawności gramatycznej wypowiedzi, wzbogacanie słownictwa;

-Poznawanie i opowiadanie o środowisku domowym;

-Ćwiczenia narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem samogłosek, spółgłosek, krótkich tekstów

 

Wiersz do nauki: „Na leśnej polanie”

Piosenka do nauki:     „Urodziny marchewki”

Wrzesień

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

-Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

-Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.

-Poznawanie cech charakterystycznych nowej pory roku – jesieni ( dary jesieni, jesienna pogoda, kolorystyka, zmiany w przyrodzie). Wzbogacanie kącika przyrody o nowe okazy.

-Utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze.

 

Wiersz do nauki: „Jak przechodzę przez jezdnię?”

Piosenka do nauki: „Do przedszkola”

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto Darłowo