Przedszkole nr 2 w Darłowie
menu
AnanaskiMisieGwiazdeczkiBiedroneczkiSówkiStokrotkiJagódki

 

Strona główna > Gwiazdeczki > Zamierzenia

Zamierzenia

Wiosna: Animowane gify i obrazki - Wiosenne kwiaty

 
Marzec 2023

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

 

- kształtowanie orientacji przestrzennej

-ćwiczenia słuchu rytmicznego

-przygotowanie do nauki czytania

- zachęcanie do stosowania zasad dobrego zachowania

-doskonalenie umiejętności przygotowania dzieci do nauki czytania i pisania

- zwrócenie uwagi na bezpieczne korzystanie z promieni słonecznych

-zachęcenie do tworzenia dłuższych wypowiedzi

-doskonalenie umiejętności reagowania na sygnał muzyczny

-zachęcenie do dostosowania ubioru do pogody

-doskonalenie myślenia matematycznego

-rozwijanie umiejętności grafomotorycznych

-rozwijanie umiejętności analizowania treści obrazków i wyciągania wniosków

-wzbogacanie wiedzy na temat roślin

-zapoznanie ze słowami i melodią piosenki

-rozwijanie poczucia rytmu

 

 Wiersz do nauki:

               

   „Spacer Wiosny” – wiersza A. Olędzka.

 

Wyszła Wiosna na spacer

w kolorowej sukience.

W kapeluszu na głowie

i z kwiatami w ręce.

Słońce do niej się dzisiaj uśmiecha,

żółty motyl siada na dłoni.

A Wiosenka biegnie przed siebie

i czerwone biedronki goni.

 

 Piosenka do nauki: „Przyszła wiosna”- Monika Kluza

 

1.Przyszła Wiosna, przyszła Wiosna uśmiechnięta i radosna.

Długie włosy rozpuściła, oczka w rosie swe umyła.

Teraz woła wszystkie żaby by w jeziorze zakumkały:

Kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum,

kum, kum, kum, kum, kum, kum.

2. Przyszła Wiosna, przyszła Wiosna uśmiechnięta i radosna.

Długie włosy rozpuściła, oczka w rosie swe umyła.

Zaprosiła też bociany by nad łąką klekotały:

Kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle,

kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle.

3. Przyszła Wiosna, przyszła Wiosna uśmiechnięta i radosna.

Długie włosy rozpuściła, oczka w rosie swe umyła.

Już skowronki przyleciały Wiośnie pięknie zaśpiewały:

Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir,

ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir.

4. Przyszła Wiosna, przyszła Wiosna uśmiechnięta i radosna.

Długie włosy rozpuściła, oczka w rosie swe umyła.

I motyle z biedronkami tańczą między kwiatuszkami.

La, la, la, la, la, la, la,

la, la, la, la, la, la, la, la.

 

 

Uwaga konkurs! - Szkolne Blogi

LUTY 2023

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

- obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują.

-przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać
w zabawach i sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych.

-umie poprawnie umyć się i wytrzeć, umyć zęby.

-właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków.

-samodzielnie ubiera się i rozbiera.

-samodzielnie korzysta z toalety.

-utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.

-uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku.

-dba o bezpieczeństwo własne oraz innych.

-ćwiczenia i zabawy rozwijające słuch fonemowy.

 

Wiersz: „Współczesny dinozaur”

 

„Współczesny dinozaur”

To ja, Eryk wasz dinozaur.

Wszyscy mnie tu znają.

Chętnie ze mną grają w piłkę,

w pracy pomagają.

 

Lubię zwiedzać wszystkie łąki,

leżeć w cieniu trawy.

 Albo z boćkiem długonogim

urządzać zabawy.

 

 Wieczorami słucham śpiewu,

 małego słowika.

Albo patrzę w niebo ciemne

na gwiazdę, co znika.

 

Piosenka:„Buli” – P.K. Jagiello

„BULI”

(muzyka i słowa Danuta i Karol Jagiełło)

1.Na dworze zawierucha, na dworze pada śnieg.

   Wiatr mroźny mocno dmucha, lecz nie przestraszy mnie.

   Ulepię dziś bałwana, bo śniegu jest już dość.

   Z węgielków zrobię oczy , z marchewki zrobię nos.

 

Ref. Buli, Buli, tak wszyscy nazywają mnie.

        Buli, Buli, zatańczyć wami chcę.x2

 

2. Bałwanek to wesoły, uśmiecha do mnie się.

    Zaprasza do poleczki, gdyż bardzo tańczyć chce.

    Zapuka dziś do okien, zapuka dziś do drzwi

    i wszystkim się przedstawi: „Nazywam się Buli”.

 

Ref. Buli, Buli, tak wszyscy nazywają mnie.

        Buli, Buli, zatańczyć wami chcę.x2


 

STYCZEŃ 2023

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

-kształtowanie umiejętności właściwego współżycia

-odwołanie się do przeżyć

-rozwijanie szacunku do osób starszych

-zachęcenie do uważnego słuchania wypowiedzi kolegów

- kształtowanie orientacji przestrzennej

-zwracanie uwagi na precyzje wykonania

-zapoznanie dzieci z wyglądem własnej sali oraz innymi pomieszczeniami przedszkola

-zachęcanie do wypowiadania się

-rozwijanie umiejętności rysowania oraz sprawności manualnych dłonizachęcanie do stosowania zasad bezpiecznej zabawy

-ćwiczenia słuchu rytmicznego

-przygotowanie do nauki czytania

- zachęcanie do stosowania zasad dobrego zachowania

 

Piosenka do nauki

Babcia od bajek, dziadek od zagadek

Moja babcia i mój dziadek
to wspaniali są dziadkowie
Dziadek mnóstwo zna zagadek,
babcia bajkę nam opowie.
Ref. Bo na świecie nie znajdziecie
takich bajek i zagadek
jakie wnukom opowiada,
moja babcia i mój dziadek
2. Poprosimy naszą babcię
babciu z tajemniczą miną
opowiadaj swoją bajkę
a za każdym razem inną.
Ref. Bo na świecie nie znajdziecie...
3. Posadzimy teraz dziadka
na fotelu wiklinowym
Dziadku powiedz nam zagadkę
całkiem nową prosto z głowy.

Wiersze z okazji uroczystości „Dnia Babci i Dziadka”

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto Darłowo