Przedszkole nr 2 w Darłowie
menu
AnanaskiMisieGwiazdeczkiBiedroneczkiSówkiStokrotkiJagódki

 

Strona główna > Biedroneczki > Zamierzenia

Zamierzenia

MARZEC


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

 

 • Obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany jakie zachodzą w przyrodzie;zachęcanie do obserwowania ptaków;

 • Doskonalenie poprawności gramatycznej wypowiedzi, wzbogacanie słownictwa, zachęcanie do dłuższych wypowiedzi;

 • wdrażanie do estetycznego wykonania pracy

 • doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej

 • zachęcanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa zabaw na dworze

 • rozwijanie kompetencji matematycznych dotyczących porównywana objętości

 • zapoznanie się z zasadami zabawy „Morze, brzeg, plaża”

 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów

 • zachęcenie do zabaw z rówieśnikami i dzielenia się zabawkami ;

 • uwrażliwienie na emocje innych;

 • rozwijanie postaw proekologicznych;

Powrót bociana

muzyka: Jarosław Woźniewski, słowa: Dorota Kossakowska

 

I Bocian Kacper wraca do domu.

Przed nim będzie trasa daleka.

Leci dzielnie do nas z Afryki.

Przecież gniazdo na niego czeka.

Ref: Boćku, boćku czekamy na ciebie.

II Długą drogę bocian pokonał.

Już zaczyna krążyć nad nami.

Wszędzie słychać kle, kle bocianie.

I przyjaźnie macha skrzydłami.

Ref: Boćku, boćku…

I patrzymy kiedy powrócisz.

Kiedy zrobisz porządek w swym gnieździe.

Niepotrzebne gałązki wyrzucisz.

 

Jak możemy pożegnać Marzannę?” – nauka rymowanek D. Kossakowskiej.

 

Marzanno, Marzanno, zimowa panno,

my cię nie lubimy, do wody wrzucimy.

 

Uciekaj Marzanno za góry, za lasy

my już czekamy na wiosenne czasy.

 

Brzydką kukłę tutaj mamy,

na piękną wiosnę czekamy.

 

Przychodź wiosno przychodź,

kukłę już topimy.

Dla ciebie miejsce robimy.

 

LUTY


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

 

 • Obserwowanie przyrody jesienią, dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i przeżyciami;

 • Obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany jakie zachodzą w przyrodzie;

 • Doskonalenie poprawności gramatycznej wypowiedzi, wzbogacanie słownictwa;

 • Poznawanie i opowiadanie o środowisku w którym żyją zwierzęta egzotyczne;

 • Poznawanie utworów literatury dziecięcej (opowiadań, bajek, wierszy i baśni);

 • Liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych, zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika;

 • Rozwijanie orientacji w przestrzeni i percepcji wzrokowej;

 • Zachęcanie dzieci do dążenia posiadania i utrzymywania prawidłowej postawy ciała;

 • Ćwiczenia narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem samogłosek, spółgłosek, krótkich tekstów;

 • Reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu.

 

Przedwiośnie” muzyka: Jarosław Woźniewski, słowa: Dorota Kossakowska

Słońce świeci na jasnym niebie,

wkoło ptaki głośno śpiewają.

Wszyscy ludzie już z utęsknieniem,

na przyjście wiosny czekają.

Ref: A ona ciągle nie przychodzi,

a ona ciągle zapomina.

O tym, że kwiaty chcą rozkwitać,

bo pora ciepła się zaczyna.

II W świecie ptaków dziś poruszenie,

trzeba gniazda szybko budować.

Żeby zdążyć jeszcze przed latem,

pisklęta swoje wychować.

Ref: A ona ciągle…


„Dinozaur” 


Czy ktoś widział dinozaura?
Wie jak on wygląda?
Czy jest miły jak króliczek?
Czy groźnie spogląda?
Czy się lubi bawić z dziećmi
w berka, w chowanego?
Może myśli, żeby zostać
dzisiaj twym kolegą?

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto Darłowo